Foto: Camilla Borg

Välkommen som konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Därför är du välkommen att bli konfirmand!

Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Och upptäcka att det har med hela livet att göra.
I konfagruppen finns det plats för de där stora frågorna: om meningen med livet, vad det är att vara människa och vad som händer när vi dör.  
Kanske har du också grubblat över frågor som: vem vill jag vara? Vad är kärlek? Varför händer det onda saker i världen och hur ska vi bäst ta hand om det jordklot vi lever på? Och du har säkert några frågor till som du brottas med. Säger Bibeln något om allt detta?  
Vi kommer också att prata om vem Gud är, och om honom som hette Jesus - har det han sa och gjorde något att göra med oss som lever nu 2020?

Vad tror du - vad tänker dina kompisar?
Häng med och se! I konfirmandgruppen respekterar vi varandra för dem vi är - och inga frågor eller svar är dumma. På konfirmandträffarna och läger hittar vi också på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans.
 Det är fyra församlingar i Lidköpings kommun som bjuder in till konfa. På nästa sida ser du grupperna som du kan välja mellan. Det spelar ingen roll var du bor. Du väljer fritt mellan de nio alternativen.

1. VIP-KONFA
I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar med funktionsvariationer.
Gruppen erbjuds vartannat år, nästa gång hösten 2021.
Kontakt: Anita Olausson, diakoniassistent, 070-820 38 82

2. KONFA ÖRSLÖSA/TUN
Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Järpås och Råda. Från januari träffas gruppen en söndag i månaden 14.00-19.00. Läger och dagsutflykter ingår. Konfirmationsgudstjänsten är 6 september.
Gruppen träffas i Örslösa kyrka/Tuns församlingshem
Kontakt: Linda Björklund, församlingsassistent, 070-23 45 805

3. SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG
Gruppen träffas några gånger på höstterminen och vårterminen. De två första veckorna på sommarlovet ses gruppen varje dag. Den första veckan är ett läger. Den andra veckan träffas vi på dagtid. Konfirmationsgudstjänsten äger rum lördag 3 juli.
Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn och i församlingshemmet i Otterstad.
Kontakt: Richard Burén, präst, 070-820 38 81

4. KONFA JÄRPÅS
Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Örslösa och Råda. Från januari träffas gruppen onsdagar 17.00-19.00. Ibland träffas vi på fredagar innan ungdomskvällen ”Fredax”. Läger och dagsutflykter ingår. Konfirmationsgudstjänsten är 22-23 augusti.
Gruppen träffas i Järpås församlingshem
Kontakt: Mats Bengtsson, präst, 0510-48 52 14

5. TISDAGS-KONFA SUNNERSBERG
En helt ”vanlig” konfagrupp som träffas på tisdag eftermiddag varje vecka efter skolan. Konfirmationsgudstjänsten äger rum lördag 8 maj.
Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn
Kontakt: Richard Burén, präst, 070-820 38 81

6. ÄVENTYRS-KONFA LIDKÖPING
Gruppen träffas en söndagseftermiddag och en tisdagkväll i månaden. Utmana dig själv, på höghöjdsbanor eller i skidbacken. Gå på konfabio, paddla kanot, cykla dressin. Konfirmationsgudstjänsterna äger rum vid fyra tillfällen de två första helgerna i juni.
Gruppen träffas i Mariakyrkan i Lidköping
Kontakt: Adam Henström, vik församlingspedagog, 0510-684 36

7. MUSIK-KONFA SUNNERSBERG
Gruppen träffas på onsdag eftermiddag och vissa söndagar då vi medverkar i gudstjänsten med sång och musik. Vi skriver texter, tonsätter, sjunger stämmor och kompar. Konfirmationsgudstjänsten äger rum lördag 22 maj.
Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn
Kontakt: Sophia Sahrin Granevik, präst, 070-820 38 80

8. KONFA SÄVARE
Gruppen träffas en söndag i månaden under höst och vår samt fyra dagar första veckan på sommarlovet. Efter gudstjänsten på söndagarna äter vi tillsammans och avslutar 15.00. Vi åker på tre läger, 11-13 september, sportlovet och andra veckan på sommarlovet. Konfirmationsgudstjänsten äger rum efter sista lägret.
Gruppens träffar alternerar mellan Saleby/Sävare/Majåker.
Kontakt: Doris Danielsson, präst, 072-212 91 33

9. KONFA KÅLLANDS-RÅDA
Under hösten träffas vi två gånger och då tillsammans med grupperna i Örslösa och Järpås. Från januari träffas gruppen på onsdagar varannan vecka 16.00-19.00. Läger och dagsutflykter ingår. Konfirmationsgudstjänsten är 30 augusti. Gruppen träffas i Råda församlingshem
Kontakt: Linda Björklund, församlingsassistent, 070-23 45 805

BRA ATT VETA
Vi som inbjuder till konfirmationsundervisning är delar av Svenska kyrkan som alla finns inom Lidköpings kommun: Lidköpings församling, Sunnersbergs församling, Sävare församling och Södra Kållands pastorat. Det spelar ingen roll var du bor - välj grupp efter det som passar dig bäst!

VAD ÄR KONFIRMATION?: Ordet konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig som unik, värdefull och oändligt älskad av Gud. Du behöver inte vara döpt för att anmäla dig men för att bli konfirmerad måste du det. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmationstiden.  
Det är gratis att vara med i konfirmandgrupperna och att konfirmeras. Allt material och läger med mera ingår.

ANMÄLAN: Tänk på att en tidig anmälan ökar chansen att hamna i den grupp du helst vill vara med i. Din anmälan vill vi gärna ha före tisdag 16 juni, men det kommer att skickas ut en påminnelse i augusti och det går bra att hänga på då.
Grupperna kan inte vara hur stora som helst, därför vill vi att du gör också ett andrahands-val. Du kommer att få besked om vilken grupp du är välkommen till.
Du anmäler dig via ett formulär på webbsajten www.konfirmera.nu

LEDARE: Vi som möter konfirmander i grupperna är pedagoger, präster, musiker och diakoner. I många grupper finns också unga ideella ledare med, unga som ganska nyligen själva varit konfirmander.