Barn och familj

"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, dem som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.." Markus 10:14-15

Barn - ett mirakel på äventyr!
Hur ett barn ser på världen, det är en gåta för många. Barnens förmåga att se de små sakerna, förmågan att se nya ting och vara nyfikna på allt vad som kommer i deras väg.
På barnens resa i den stora världen som kallas livet, finns Gud. En osynlig kompis som går bredvid och håller deras hand när nya äventyr väntar.
Gud är kärleken som omger barn i form av människor och kanske speciellt föräldrar. Kärleken som är oövervinnerlig och som går genom eld och vatten för sina barn.
Men vad Gud är för just dig, det vet bara du. Var som barn, nyfiken och redo för nya äventyr.

Syfte och Mål med barnverksamheten i Sävare församling

  • Att skapa mötesplatser för barn och unga där de tillsammans får utforska och mogna i sin kristna tro.
  • Att se, bekräfta och upprätta barn och ungdomar.
  • Att göra evangeliet om Jesus Kristus levande.
  • Att barn ska få erfara bön.
  • Att skapa förutsättningar för att bygga goda relationer mellan människor.
  • Att ge barn en invit till det kyrkliga språket i form av sång och musik. 

Barn och familj Saleby

Här kan du läsa om barngrupperna i Saleby

Barn och familj Majåker

Här kan du läsa om barnverksamheten i Majåkerskyrkan. Start v.36

Barn och familj Sävare

Här kan du läsa om barngrupperna i Prästgården