Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Sävare församling
Box 3065
531 03 VINNINGA
Tel: 0510-500 26
E-post: savare.forsamling@svenskakyrkan.se
Leveransadress:
Sävare församlingshem
531 91 VINNINGA

Majåkerskyrkan
Kockgårdsgatan 6
53141 LIDKÖPING

Saleby Församlingshem
531 93 LIDKÖPING


Kyrkofullmäktiges ordförande
Gunnar Laurell
Saleby Antorp 9
531 93 LIDKÖPING
Mobil: 070-748 72 39

Kyrkorådets ordförande
Susann Harpsöe
Lindärva Håltsagården 3
53191 VINNINGA
Mobil: 070-576 01 93

Begravningsombud
Lars Ödlund
Alvägen 13
467 32 GRÄSTORP
Mobil: 073-540 24 73
larsodlund@telia.com

Dataskyddsombud
Erika Malmberg
Mobil: 072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se