Foto: Maria Schön

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Post och leveransadress:

Sävare församling
Sävare församlingshem 1
53191 VINNINGA
Tel: 0510-500 26
E-post: savare.forsamling@svenskakyrkan.se


Majåkerskyrkan
Kockgårdsgatan 6
53141 LIDKÖPING

Saleby Församlingshem
531 93 LIDKÖPING


Kyrkofullmäktiges ordförande
Gunnar Laurell
Saleby Antorp 9
531 93 LIDKÖPING
Mobil: 070-748 72 39

Kyrkorådets ordförande
Stig-Olov Olsson
Norra Härene Rotegården 2
53192 LIDKÖPING
Mobil: 073-182 60 60

Begravningsombud
Lars Ödlund
Alvägen 13
467 32 GRÄSTORP
Mobil: 073-540 24 73
larsodlund@telia.com

Dataskyddsombud
Anna Herre
Xeeda AB
Mobil: +46 76 109 89 00
info@xeeda.se

www.xeeda.se