Foto: Lisbeth Thorstensson

Boka dop

Välkommen att boka dop i Sävare församling

 

Dopet - en helig handling 

Dopet är ett sakrament, en helig handling som förmedlar Guds nåd. Själva dophandlingen, tre händer vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn förmedlar löftet att vi tillhör Gud i liv och död. I dopet ges ett nytt liv, ett liv i Gud. Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det betyder att vad som än sker och hur livet än blir så är Gud med! 

Du kan döpas när som helst i livet, åldern har ingenting med dopets giltighet att göra. Du kan döpas som spädbarn, som tonåring, som yngre eller äldre vuxen. Dopet sker antingen i en dopgudstjänst eller i församlingens ”vanliga” gudstjänst. 

Har du frågor om dopet eller vill du kanske boka tid för dopgudstjänst? Svenska kyrkans församlingar i Lidköpingsområdet har en gemensam sida med information om kyrkor och tider där du kan göra en intresseanmälan för att sedan bli kontaktad av någon på pastorsexpeditionen: www.bokadop.nu  Du är självklart välkommen att höra av dig direkt till expeditionen: 0510-500 26 eller savare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Innan dopet kommer den präst som leder gudstjänsten ta kontakt med dig, och ni träffas för att tala om dopet och om hur gudstjänsten går till, exempelvis om vilka psalmer som ska sjungas. 

Och du: det kostar ingenting att döpas. Om du vill kan du låna dopdräkt till barn, det finns flera att välja mellan. Du kan också låna något av församlingshemmen (Saleby, Sävare, Majåker) för dopkalas. 

”Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer kommer vi till dig som gav oss livet, kommer vi till dig som gav oss livet.

Mycket större än vad ord kan rymma är den gåva du oss ger i dopet. Herre låt vår tro bli fylld av glädje, Herre låt vår tro bli fylld av glädje”.  (Sv. Ps. 383:1, 6)