Foto: Magnus Aronsson/IKON

Organisation

Sävare församling

Kyrkorådet i Sävare församling

Ledamöter i kyrkorådet 2022-2025

Sammanträdesdagar: 26 januari, 24 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december.

Protokoll:
2021-08-31
2021-09-20
2021-10-13
2021-11-11
2021-12-13

2022-01-26
2022-02-24
2022-03-16
2022-04-13
2022-05-18
2022-06-15
2022-08-24
2022-09-28
2022-10-26

Kyrkofullmäktige i Sävare församling

Ledamöter i kyrkofullmäktige 2022-2025

Sammanträdesdagar: 20 april, bokslut . 19 oktober, budgetmöte.
Protokoll:

2021-04-20
2021-06-03
2021-10-20
2021-12-09
2021-12-21

2022-04-20
2022-10-19