Reformationen

Reformationen inleddes för 500 år sedan och pågår än.

Martin Luther var munken som på 1500-talet protesterade mot vissa inslag i kyrkans liv, till exempel försäljningen av avlatsbrev. Samtidigt förändrades hans personliga tro på Gud. Han gick från att ha ångest över att inte kunna leva upp till Guds förväntningar på honom, till att lyckligt inse att tron var en gåva från Gud.

Vår kyrka och samhället förändrades

Luthers tankar om kyrkan och tron på Gud spreds över världen. Reformationen var ett faktum. Snart bröt Sverige med kyrkan i Rom och följde i stället i den tyska reformationens spår. Vår kyrka, vår tro och vårt samhälle förändrades.

Fördjupa dig i reformationen

År 2017 var det 500 år sedan Martin Luther, enligt sägen, spikade upp 95 teser på slottskyrkan i Wittenberg. Då – 2017 – lät vi ett antal teologer skriva 14 fördjupande texter om hur Martin Luther och reformationen påverkade oss. Välkommen att läsa! Prästen och konstnären Kent Wisti har illustrerat texterna.

Du kan också se korta filmklipp som sammanfattar var och en av texterna.

Read more about the Church of Sweden's events relating to the Reformation year.

Martin Luther – sammanfattning

Munken Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkomma. Han kom fram till att gudsrelationen – rättfärdigheten – är en gåva som Gud ger helt gratis till den människa som tror.

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

Vit gammal kyrka.

Från reformationen till idag

1900-talet kom att innebära en stor teologisk återupptäckt av Luther i svensk teologi. Folkkyrkotanken kom att exempelvis formuleras som en effekt av Luthers lära om nåd. Folkkyrkan blev genom sitt utspridda nät av församlingar ett erbjudande om nåd till alla inom det svenska territoriet.

Filmer om Martin Luther och reformationen

Se våra filmer som berättar om munken Martin Luther och reformationen.