Fem kandidater vidare i ärkebiskopsvalet

Pressmeddelande Publicerad

Det preliminära resultatet av nomineringsvalet inför ärkebiskopsvalet är nu klart. Biskop Martin Modéus fick flest röster, följd av biskop Johan Dalman, och biskop Mikael Mogren. Processen fortsätter nu med en utfrågning av kandidaterna den 22 april.

De kandidater som fått över fem procent av rösterna i dagens nomineringsval är officiella kandidater i ärkebiskopsvalet den 18 maj. De som går vidare är:

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift, 29,25 procent
Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift, 20,07 procent
Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, 18,71 procent
Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, 13,27 procent
Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift, 11,22 procent

Totalt antal röster: 756 (Stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen: 249. Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift: 507.)

Resultatet av dagens nomineringsval är preliminärt. Det slutliga resultatet fastslås den 6 april, därefter löper en överklagandetid på en vecka.

Hela resultatlistan från dagens nomineringsval inklusive stiftssiffror och kontrakten i Uppsala stift publiceras när det slutliga resultatet är fastlaget på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022.

Hearing med kandidaterna 22 april
Den 22 april klockan 10.00- 16.00 arrangeras en hearing i Uppsala med kandidaterna inför ärkebiskopsvalet. Hearingen kommer att sändas live på webben men är också öppen för journalister/fotografer med ackreditering. Pressinbjudan och mer detaljerad information kommer senare.

Ärkebiskopsvalet 18 maj
Den första valomgången i ärkebiskopsvalet äger rum 18 maj. Om någon av kandidaterna där får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång den 8 juni mellan de två som fått flest röster.

Presskontakt till kandidaterna
För biskop Martin Modéus, kontakta pressekreterare Katarina Sandström Blyme, 0705- 18 21 29.
För biskop Johan Dalman, kontakta pressekreterare Marlene W Antonsson, 0152- 234 70.
För biskop Mikael Mogren, kontakta pressekreterare Hanna Wallsten, 076- 940 85 25.
För biskop Karin Johannesson, kontakta pressekreterare Mats Lagergren, 018- 68 07 01.
För biskop Fredrik Modéus, kontakta pressekreterare Bodil Askencrantz, 0470- 77 38 81.

De röstar i ärkebiskopsvalet
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar också diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio.

Så går ärkebiskopsskiftet till
Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022

Kontakter

Emelie Petersson

Pressekreterare/kommunikatör vid Uppsala stift

018-68 07 21

Martin Larsson

Pressekreterare

070-609 86 89

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Fem biskopar går vidare till ärkebiskopsvalet den 18 maj.
Fem biskopar går vidare till ärkebiskopsvalet den 18 maj. Öppna högupplöst bild
Martin Modéus. Foto: Daniel Lönnbäck.
Martin Modéus. Foto: Daniel Lönnbäck. Öppna högupplöst bild
Johan Dalman. Foto: Rickard L.Eriksson
Johan Dalman. Foto: Rickard L.Eriksson Öppna högupplöst bild
Mikael Mogren. Foto: Åke Paulsson.
Mikael Mogren. Foto: Åke Paulsson. Öppna högupplöst bild
Karin Johannesson. Foto: Magnus Aronson.
Karin Johannesson. Foto: Magnus Aronson. Öppna högupplöst bild
Fredrik Modéus. Foto: Lina Alriksson.
Fredrik Modéus. Foto: Lina Alriksson. Öppna högupplöst bild