Foto: Zandra Erikshed

Biskop Martin Modéus

Biskop Martin Modéus är Linköpings stifts 64:e biskop. Biskopens valspråk "Levande tillsammans med Kristus" är hämtat från Efesierbrevet 2:5.

Martin Modéus vigdes till Linköpings stifts biskop den 6 mars 2011.

Martin Modéus heraldiska biskopsvapen innehåller Linköpings stiftsvapen, två korslagda nycklar i silverfärg över en kräkla i guldfärg, i det första och fjärde fältet. Nycklarna är aposteln Petrus tecken och markerar samhörighet med domkyrkans skyddshelgon. I de andra fälten finns det personliga vapnet, ett lejon och ett lamm.

– Lammet är ett uråldrigt tecken för Kristus, och påminner mig också om min hemförsamling Sofia, i Jönköping, som har lammet med segerfanan som sin symbol. Lejonet är för mig ett tecken för mod, något en biskop alltid behöver, förklarar Martin Modéus.

– Tillsammans associerar de till paradisvisionen i Jesajas kapitel 11 där rovdjur och tamdjur ligger tillsammans i fred. I skölden påminner lejonet och lammet om att vi ännu inte är där genom att de ännu står upp, både strid och frid finns i våra liv. Delningen i skölden påminner om behovet av broar och biskopens uppgift att vara brobyggare mellan människor och grupper.

Biskopsvapnet har ritats av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Andersen och komponerats av heraldikern Claus K Berntsen, arbetsgruppen för kyrklig heraldik. 

Ett nyckeldokument för att förstå biskop Martin Modéus arbete och vision är hans herdabrev, Levande tillsammans med Kristus.

Levande tillsammans med Kristus

Biskopens valspråk, Levande tillsammans med Kristus, är hämtat ur Efesierbrevet:

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta - och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.

(Efesierbrevet 2:4-6)

Om Martin Modéus

Prästvigd för Växjö stift 1986.

Utbildning

2007 Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, med inriktning på ritualstudier, Lunds universitet
1998 Filosofie kandidat med socialantropologi som huvudämne, Stockholms universitet
1990 Studier vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem under höstterminen
1985 Pastoralinstitutet i Lund
1985 Teologie kandidat, Lunds universitet

Förutom detta ett antal utbildningar, till exempel UGL ledarskapsutbildning, projektledarutbildning och kadettskola (se nedan).

Tjänst

2003-2011 Stiftsadjunkt/enhetsledare för gudstjänstutveckling
2000-2003 Distriktsledare och komminister i Ängskyrkan, Tumba-Tullinge pastorat
1997-1999 Doktorandtjänst vid Lunds universitet
1996 Författaruppdrag, Svenska kyrkan (Tradition och liv)
1989-1996 Kyrkorådssekreterare i Tumba församling (timanställning)
1988-1995 Distriktsledare och komminister i Tumba kyrka, Tumba-Tullinge pastorat
1986-1988 Prästtjänst (padj och km) i Byarums pastorat i Växjö stift
1980-1981 Militärtjänst och kadettskola i Karlsborg (S2) och Uppsala (S1)

Under åren 1989-1995 i flera omgångar barnledig med tre barn.

Uppdrag

2006- Ledamot i kyrkohandbokskommittén
2003-2009 Ledningsgruppen för projektet på nationell nivå Glad, enkel, folklig mässmusik, ett projekt för att få fram ny mässmusik till Svenska kyrkans huvudgudstjänster.
1988-1990 Ledamot i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms förbundsstyrelse, och satt i dess utbildningsutskott 1988-1991.

Publicerade verk

Bildrikt talat. Reflektionsbok. Verbum. Stockholm 2021. 
Beställ boken här.

Finna bönen som redan finns. Verbum. Stockholm 2020.
Läs om boken här.

Levande tillsammans med Kristus - Om en kyrka i rörelse. Herdabrev för Linköpings stift. (Artos & Norma bokförlag) 2016.

Tradition och liv. Verbum. Stockholm 2015 (första upplagan 2000).

Gudstjänstens kärnvärden. Verbum. Stockholm 2013.

Kyrkans förbön (ny omarbetad upplaga). Verbum. Stockholm 2009.

Mänsklig gudstjänst - om gudstjänsten som relation och rit. Verbum. Stockholm 2005. 

Sacrifice and Symbol. Biblical Shelamim In A Ritual Perspective. Doktorsavhandling. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 2005. 

Bönboken tradition och liv. Verbum. Stockholm 2003 (medförfattare).

Motljus. Bokförlaget Origo. Stockholm 1994.

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 4. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 3. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 1. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Handbok för konfirmandarbete, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992.

Handbok för konfirmandarbete. Bokförlaget Origo. Stockholm 1991.

Kyrkans förbön. Bokförlaget Origo. Stockholm 1990.