Foto: Daniel Lönnbäck

Martin Modéus

Martin Modéus var Linköpings stifts 64:e biskop. 26 november 2022 avslutade han sitt uppdrag för att bli ärkebiskop 4 december. På den här sidan och dess undersidor hittar du information om hans tid som biskop.

Innan stavnedläggning håller Martin Modéus ett avskeds- och tacktal till Linköpings stift.

Martin Modéus har lagt ned staven - predikan och bilder från mässan

Lördag 26 november tog Martin Modéus avsked från Linköpings stift genom att lägga ned biskopsstaven vid en mässa i Linköpings domkyrka.

Hej då, biskop Martin!

Lördag 26 november lade Martin Modéus ned biskopsstaven vid en mässa i Linköpings domkyrka 11.00. I den här intervjun berättar han om tiden i Linköpings stift och om uppdraget som ärkebiskop.

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till Martin Modéus efterträdare som biskop i Linköpings stift. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.

Fantastiskt att få träffas igen!

Stiftets diakoner och präster samlades 26-28 april till synodalmöte i Linköping. Läs om dagarna, se bilder och några av föredragen.

Grattis på födelsedagen!

1 mars fyllde biskop Martin Modéus 60 år. Det firades med Öppet hus i biskopsgården.

”Vi ber om sammanhållning i ofredens tid”

Läs biskop Martins bön och uttalande vid krigets början.

Biskop Martin Modéus håller sin bok "Bildrikt talat".

Biskop Martin ger ut bok med egna fotografier

Reflektionsboken "Bildrikt talat" är ett samtal mellan läsaren och bilden. Läs om boken och utställningen med samma namn.

Martin Modéus vigdes till Linköpings stifts biskop den 6 mars 2011.

Martin Modéus heraldiska biskopsvapen innehåller Linköpings stiftsvapen, två korslagda nycklar i silverfärg över en kräkla i guldfärg, i det första och fjärde fältet. Nycklarna är aposteln Petrus tecken och markerar samhörighet med domkyrkans skyddshelgon. I de andra fälten finns det personliga vapnet, ett lejon och ett lamm.

– Lammet är ett uråldrigt tecken för Kristus, och påminner mig också om min hemförsamling Sofia, i Jönköping, som har lammet med segerfanan som sin symbol. Lejonet är för mig ett tecken för mod, något en biskop alltid behöver, förklarar Martin Modéus.

– Tillsammans associerar de till paradisvisionen i Jesajas kapitel 11 där rovdjur och tamdjur ligger tillsammans i fred. I skölden påminner lejonet och lammet om att vi ännu inte är där genom att de ännu står upp, både strid och frid finns i våra liv. Delningen i skölden påminner om behovet av broar och biskopens uppgift att vara brobyggare mellan människor och grupper.

Biskopsvapnet har ritats av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Andersen och komponerats av heraldikern Claus K Berntsen, arbetsgruppen för kyrklig heraldik. 

Ett nyckeldokument för att förstå biskop Martin Modéus arbete och vision är hans herdabrev, Levande tillsammans med Kristus.

Levande tillsammans med Kristus

Biskopens valspråk, Levande tillsammans med Kristus, är hämtat ur Efesierbrevet:

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta - och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.

(Efesierbrevet 2:4-6)

Om Martin Modéus

Prästvigd för Växjö stift 1986.

Utbildning

2007 Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, med inriktning på ritualstudier, Lunds universitet
1998 Filosofie kandidat med socialantropologi som huvudämne, Stockholms universitet
1990 Studier vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem under höstterminen
1985 Pastoralinstitutet i Lund
1985 Teologie kandidat, Lunds universitet

Förutom detta ett antal utbildningar, till exempel UGL ledarskapsutbildning, projektledarutbildning och kadettskola (se nedan).

Tjänst

2022 - Ärkebiskop i Svenska kyrkan
2011- Biskop i Linköpings stift
2003-2011 Stiftsadjunkt/enhetsledare för gudstjänstutveckling
2000-2003 Distriktsledare och komminister i Ängskyrkan, Tumba-Tullinge pastorat
1997-1999 Doktorandtjänst vid Lunds universitet
1996 Författaruppdrag, Svenska kyrkan (Tradition och liv)
1989-1996 Kyrkorådssekreterare i Tumba församling (timanställning)
1988-1995 Distriktsledare och komminister i Tumba kyrka, Tumba-Tullinge pastorat
1986-1988 Prästtjänst (padj och km) i Byarums pastorat i Växjö stift
1980-1981 Militärtjänst och kadettskola i Karlsborg (S2) och Uppsala (S1)

Under åren 1989-1995 i flera omgångar barnledig med tre barn.

Uppdrag

2011-2021 Ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté
2006-2010 Ledamot i kyrkohandbokskommittén
2003-2009 Ledningsgruppen för projektet på nationell nivå Glad, enkel, folklig mässmusik, ett projekt för att få fram ny mässmusik till Svenska kyrkans huvudgudstjänster.
1988-1990 Ledamot i Riksförbundet Kyrkans Ungdoms förbundsstyrelse, och satt i dess utbildningsutskott 1988-1991.

Publicerade verk

Bildrikt talat. Reflektionsbok. Verbum. Stockholm 2021. 
Beställ boken här.

Finna bönen som redan finns. Verbum. Stockholm 2020.
Läs om boken här.

Levande tillsammans med Kristus - Om en kyrka i rörelse. Herdabrev för Linköpings stift. (Artos & Norma bokförlag) 2016.

Tradition och liv. Verbum. Stockholm 2015 (första upplagan 2000).

Gudstjänstens kärnvärden. Verbum. Stockholm 2013.

Kyrkans förbön (ny omarbetad upplaga). Verbum. Stockholm 2009.

Mänsklig gudstjänst - om gudstjänsten som relation och rit. Verbum. Stockholm 2005. 

Sacrifice and Symbol. Biblical Shelamim In A Ritual Perspective. Doktorsavhandling. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 2005. 

Bönboken tradition och liv. Verbum. Stockholm 2003 (medförfattare).

Motljus. Bokförlaget Origo. Stockholm 1994.

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 4. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 3. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1993. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Gudstjänst. Handbok för församlingens gudstjänster, del 1. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992. (Medförfattare: Tony Guldbrandzén)

Handbok för konfirmandarbete, del 2. Bokförlaget Origo. Stockholm 1992.

Handbok för konfirmandarbete. Bokförlaget Origo. Stockholm 1991.

Kyrkans förbön. Bokförlaget Origo. Stockholm 1990.