Psalmmaraton

Under Kulturnatten anordnas Norrköpings första Psalmmaraton i S:t Olai kyrka. Under åtta timmar sjunger vi ur psalmboken tillsammans med körer, solister och kyrkomusiker. Kom och gå som du vill! Vi håller på från 16.00 till midnatt. När spelas din favoritpsalm? Här är psalmschemat!

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN
PASS 1
Ulf Tellin orgel, S:t Olofs oratoriekör under ledning av Lars Beckman
 
16.00 - 1 Gud, vår Gud, vi lovar dig
16.02 - 2 Herren, vår Gud, är en konung
16.04 - 3 Helig, helig, helig
16.06 - 4 Hela världen fröjdes Herran
16.08 - 5 Nu tacka Gud, allt folk
16.10 - 6 Lova Gud i himmelshöjd
16.12 - 7 Lova Herren, sol och måne
16.14 - 8 Lova vill jag Herran, Herran
16.16 - 10 Lov, ära och pris
16.18 - 11 O store Gud
16.20 - 12 Brist ut, min själ, i lovsångsljud
16.22 - 13 Min Gud, när jag betänker
16.24 - 15 Halleluja! Sjung om Jesus
16.26 - 16 Kom, låt oss nu förenas
16.28 - 17 Ge Jesus äran

PASS 2
Ulf Tellin, orgel, körerna Tonkraft och Enebysångarna under ledning av Eva Karlsson
 
16.30 - 21 Måne och sol
16.32 - 331 Ljus som liv åt världen gav
16.34 - 332 Guds härlighet oss styrka ger
16.36 - 333 Änglarna sjunger i himlen
16.38 - 701 Vi vill ge dig ära
16.40 - 702 Jag vill ge dig o Herre min lovsång
16.42 - 703 Ropa till Gud
16.44 - 704 Din trofasta kärlek
16.46 - 705 Halleluja! Ditt lov vi sjunger
16.48 - 706 Hej himlarymder
16.50 - 709 Du är helig
16.52 - 710 Som gränslösa vidder
16.54 - 801 Sjung till Guds ära
16.56 - 917 Kom, lova vår Gud
16.58 - 918 Sjung med glädje

FADER, SON OCH ANDE
PASS 3
Ulf Tellin, orgel, S:t Olofs kyrkokör under ledning av Emil Holmberg
 
17.00 - 18 Allena Gud i himmelrik
17.02 - 20 Helige Fader, kom och var oss nära
17.04 - 23 Tack gode Gud, för allt som finns
17.06 - 25 Högt i stjärnehimlen
17.08 - 27 Du är större än mitt hjärta
17.10 - 28 Så älskade Gud världen all
17.12 - 30 Gud är trofast
17.14 - 31b Låt oss glada och i tro
17.16 - 34 -Vänligt över jorden glänser
17.18 - 37 Kristus är världens ljus
17.20 - 38b För att du inte tog det gudomliga
17.22 - 39 Jesus från Nasaret går här fram
17.24 - 40 Kristus vandrar bland oss än
17.26 - 41 Vem är det som kommer på vägen
17.28 - 42 - Se, Jesus är tröstrikt namn

PASS 4
Ulf Tellin, orgel, S:t Olofs kyrkokör under ledning av Emil Holmberg
 
17.30 - 43 Jesus är min vän den bäste
17.32 - 45 Jesus för välden givit sitt liv
17.34 - 47 Säg känner du det underbara namnet
17.36 - 48 Vilken vän vi har i Jesus
17.38 - 51 Kom, helge Ande, Herre Gud
17.40 - 338 Som ett klockspel hör jag dig
17.42 - 341 Gud har gett åt fågeln dess vingar
17.44 - 353 Han satte sig ner på stranden
17.46 - 358 Han gick in i din kamp på jorden
17.48 - 367 O Guds Ande, du som bor i ljus
17.50 - 711 Jag tror på en Gud, en enda
17.52 - 715 Jesus, det skönaste
17.54 - 717 Innan gryningen
17.56 - 719 Kom nu, helig Ande
17.58 - 920 Där Guds Ande är

KYRKAN OCH NÅDEMEDLEN
PASS 5
Stefan Fred, orgel, Cecilia Norinder, sång
 
18.00 - 57 Sin enda grund har kyrkan
18.02 - 59 Med Gud och hans vänskap
18.04 - 61 Lågorna är många
18.06 - 721 Trädet och grenen
18.08 - 381 Gud har en famn
18.10 - 386 Upp ur vilda, djupa vatten
18.12 - 73 Vi till ditt altarbord bär fram
18.14- 74 Du som gick före oss
18.16 - 75 När vi delar det bröd
18.18 - 81 Herre, samla oss nu alla
18.20 - 84 Vi lyfter våra hjärtan
18.22 - 86 O Guds kärlek, dina höjder
18.24 - 87b Våga vara den du i Kristus är
18.26 - 389 Säll den som håller Jesus kär
18.28 - 393 Du öppnar, o evige Fader

PASS 6
Stefan Fred, orgel, Novakören under ledning av Anna Sköldh
 
18.30 - 395 Tyst, likt dagg som faller
18.32 - 396 Gud är en av oss vid detta bord
18.34 - 397 Så som du bjöd vi kommer nu
18.36 - 398 Vi reser ett tecken
18.38 - 399 Vi bär så många med oss
18.40 - 411 Gud har omsorg om vårt släkte
18.42 - 726 Vilket stort mysterium
18.44 - 727 Ät mitt bröd
18.46 - 728 Nu, o Gud har stunden kommit
18.48 - 730 Må din väg gå dig tillmötes
18.50 - 899 Innan
18.52 - 900 Barnet döps i nådens hav
18.54 - 903 Jag tror att Gud är kärleken
18.56 - 923 Herre, du har anförtrott
18.58 - 926 Allas ögon vänta på dig Herre

KYRKOÅRET
PASS 7
Anna Sköldh, orgel, KFUM-kören under ledning av Eva Hamrén

19.00 -103 Bereden väg
19.02 -104 Gläd dig du Kristi brud
19.04 - 105 Hosianna Davids son
19.06 - 108 Gå, Sion din konung att möta
19.08 - 109 Det susar genom livets strid
19.10 - 113 Det är en ros utsprungen
19.12 - 114 Stilla natt
19.14 - 116 Nu tändas tusen juleljus
19.16 - 119 Var hälsad sköna morgonstund
19.18 - 121 - När juldagsmorgon glimmar
19.20 - 122 Dagen är kommen
19.22 - 123 Lyss till änglasångens ord
19.24 - 133 Himlen är så härligt blå
19.26 - 134 Gläns över sjö och strand
19.28 - 135 Se, vi gå upp till Jerusalem

PASS 8
Stefan Fred, orgel, Finskspråkiga kören i S:t Olofs församling
 
19.30 - 144 O, huvud blodigt sårat
19.32 - 146 Vad ljus över griften
19.34 - 154 Dina händer är fulla av blommor
19.36 - 172 De skall gå till den heliga staden
19.38 - 443 Dig vi lovsjunger, ärar
19.40 - 510 Innan natten kommer
19.42 - 644 Uti din nåd, o Fader blid
19.44 - 654 Giv mig ej glans
19.46 - 646 Grip du mig, helige Ande
19.48 - 736 Ett litet barn av Davids hus
19.50 -744 Barn och stjärnor
19.52 - 764 Håll om mig
19.54 - 769 Gud, i dina händer
19.56 - 794 Vi är inte här förgäves
19.58 - 814 Här vid stranden

DAGENS OCH ÅRETS TIDER
PASS
David Löfgren, organist, Annika Hansson med körgrupp

20.00 - 175 Den signade dag
20.02 - 176 Din klara sol går åter opp
20.04 - 179 Morgon mellan fjällen
20.06 - 180 Var dag är en sällsam gåva
20.08 -181 Nu är det morgon
20.10 - 182 Det ljusnar sakta
20.12 - 183 Som sådden förnimmer Guds välbehag
20.14 - 185 O Kriste, du som ljuset är
20.16 - 188 Så går en dag än från vår tid
20.18 - 189 Bliv kvar hos mig
20.20 - 190 Bred dina vida vingar
20.22 - 191 Den dag du gav oss, Gud, är gången
20.24 - 192 Nu sjunker bullret
20.26 - 193 Gud som haver barnen kär
20.28 - 194 Giv, o Jesus, fröjd och lycka

PASS 10
David Löfgren, orgel, Lisa Tilling, sång

20.30 - 199 Den blomstertid nu kommer
20.32 - 200 I denna ljuva sommartid
20.34 - 201 En vänlig grönskas rika dräkt
20.36 - 202 De blomster som i marken bor
20.38 - 204 Kornet har sin vila
20.40 - 521 Mina döda timmar
20.42 - 517 Världen som nu föds på nytt
20.44 - 748 Vi ger dig denna nya dag
20.46 - 749 Så går jag nu till vila trygg
20.48 -750 Dagen är slut
20.50 - 752 Över berg och dal
20.52 - 753 Nu är det härligt att leva
20.54 - 941 Aftonbön
20.56 - 945 Du är större än mitt hjärta
20.58 - 947 Gud, du andas genom allt

ATT LEVA AV TRO
PASS 11
David Löfgren, orgel, Sångare ur Ja-ja-män, Körbönorna och S:t Johannes vocalensemble under ledning av Lars Tallund
 
21.00 - 205 Vila i din väntan
21.02 - 207 En liten stund med Jesus
21.04 - 210 Jag lyfter ögat mot himmelen
21.06 - 212 Långt bortom rymder vida
21.08 - 217 Gud, för dig är allting klart
21.10 - 218 Jag har ofta frågor, Herre
21.12 - 219 Jag skulle vilja våga tro
21.14 - 228 I tro under himmelens skyar
21.16 - 231 Oändlig nåd
21.18 - 235 Som en härlig gudomskälla
21.20 - 236 Guds källa har vatten tillfyllest
21.22 - 246 Här en källa rinner
21.24 - 248 Tryggare kan ingen vara
21.26 - 249 Blott en dag
21.28 - 251 Var jag går i skogar, berg och dalar

PASS 12
David löfgren, orgel, S:t Olofs kammarkör under ledning av Lars Beckman
 
21.30 - 254 Löftena kunna ej svika
21.32 - 271 Närmare, Gud, till dig
21.34 - 522 I Guds tystnad får jag vara
21.36 - 527 Det spirar i Guds örtagård
21.38 - 755 Vila i mig
21.40 - 758 Herre, till dig får jag komma
21.42 - 256 Var inte rädd
21.44 - 259 Saliga visshet
21.46 - 269 Sorgen och glädjen
21.48 - 762 Du är en bön
21.50 - 766 Trosbekännelse
21.52 - 774 Som när ett barn kommer hem
21.54 - 776 Morgon och afton
21.56 - 779 När livet inte blir som vi har tänkt oss
21.58 - 782 Godhet har makt över ondskan

TILLSAMMANS I VÄRLDEN
PASS 13
Emil Holmberg, orgel, Mina Fred, sång
 
22.00 - 285 Det finns djup i Herrens godhet
22.02 - 287 Guds värld är en skimrande gåva
22.04 - 288 Gud, från ditt hus
22.06 - 289 Guds kärlek är som stranden
22.08 - 290 Herre, din dag
22.10 - 291 Sänd av himlens sol en strimma
22.12 - 292b Jublande lyfter vi här våra händer
22.14 - 295 Glädjens Herre
22.16 - 296 Välsigna Herre vad du ger
22.18 - 587 Gud skapade de klara vattnen
22.20 - 590 Som källor utan vatten
22.22 - 591 Det vi kan göra för rätt och för fred
22.24 - 594 Giv folken fred, giv själen frid
22.26 - 599 O, låt ditt rike komma
22.28 - 601Försoningens dag och uppståndelsens dag

PASS 14
Stefan Fred, orgel, Maja Dusén, sång
 
22.30 - 602 Så länge solen värmer jorden
22.32 - 605 Gud bor i ett ljus
22.34 - 606 Det gungar så fint
22.36 - 607 Jag är hos dig, min Gud
22.38 - 608 Vi sätter oss i ringen
22.40 - 786 Jordens bön
22.42 - 787 Nära marken
22.44 - 788 För livets skull
22.46 - 790 Ge kyrkan kraft att höras
22.48 - 791 Du vet väl om att du är värdefull
22.50 - 831 Lägg i varandras händer fred
22.52 - 839 Förnedringen av jorden
22.54 - 851 Kärlekens tid
22.56 - 955 Jorden är Herrens
22.58 - 957 Och varje mänska ska leva i frihet

FRAMTIDEN OCH HOPPET
PASS 15
Stefan Fred, orgel, Veronica Knutsson, sång

23.00 - 297 Härlig är jorden
23.02 - 298 Gud ditt folk är vandringsfolket
23.04 - 300 O, hur saligt att få vandra
23.06 - 302 Min framtidsdag är ljus och lång
23.08 - 303 Det finns en väg till himmelen
23.10 - 305a Var är den vän
23.12 - 308 - När jag lever har jag dig
23.14 - 310 O Gud, du mig ej överger
23.16 - 311 Jag skall gråtande kasta mig ner
23.18 - 313 Min Frälsare lever
23.20 - 314 Ack saliga dag
23.22 -315 En herrdag i höjden
23.24 - 318 Nattens skuggor sakta viker
23.26 - 320 Tänk när en gång
23.28 - 322 Jag är en gäst och främling

PASS 16
Emil Holmberg, orgel, Stefan Fred, sång
 
23.30 - 323 De komma från öst och väst
23.32 - 324 Med lust och glädje tänker
23.34 - 325 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
23.36 - 626 Jordens Gud, stjärnornas Herre
23.38 - 629 Så kort var den fröjd
23.40 -632 Väktarns rop i natten skallar
23.42 - 637 En gång i tidens morgon är jorden ny
23.44 - 641 Hur mäktig är den sabbat
23.46 - 793 Ett folk på väg
23.48 - 795 Alltid på väg
23.50 - 797 Var inte rädd för mörkret
23.52 - 798 Som liljan på sin äng
23.54 - 800 Den mörka floden
23.56 - 908 Gud är mysterium
23.58 - 915 Som pilgrimer vi färdas sakta