En hög blåa pusselbitar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Personalnytt

Här får du information om vilka medarbetare som har påbörjat en anställning och vilka som har avslutat sin anställning i Norrköpings pastorat. Endast anställningar som är tillsvidare eller tidsbegränsade längre än tre månader finns med här.

Personalförändringar

Information från september 2022

Publicerad: