Kyrkskola

Går du också vilse i gudstjänsten ibland? Vad är ett kyrie? Vad menas med gradualpsalm? Och varför säger man egentligen “Guds lamm”?

Kyrkskolan är ett projekt som syftar till att utforska den kyrkliga traditionen, som en del menar att vi idag håller på att förlora. Medan andra röster säger att vi idag är extra nyfikna på vårt kyrkliga arv och gärna vill återupptäcka traditionen. 


Del 1 - LITURGI

Ordet kommer från gammalgrekiskans ”leitourgia”. Ordet består av två delar, där den första delen är ”laos”, som betyder folk eller människor, medan roten av ordet är ”ergo” och betyder göra eller arbeta.

Tillsammans betyder det ”folket gör eller arbetar”. Med ordet menade man offfentligt arbete, eller uppdrag i det allmännas tjänst.

I gamla testamentet syftar man med ordet specifikt på de judiska prästernas tjänst i tempeln. I nya testamentet har vi fått en betydelseglidning. Där menar man istället en allmän tjänst för Kristus.

Liturgin i kyrkan innehåller gudstjänstsmomentens ordning, som t ex klockringning, psalm, kyrie och andra olika liturgiska moment. Men liturgin är bredare än så. Den innefattar också de texter vi väljer, den musik vi väljer, hur vi väljer att röra oss i kyrkorummet, liturgens kläder och lokalens utsmyckning. 

Med andra ord beskriver liturgin den kyrkliga tjänsten. 

Den första delen av kyrkskolan hölls i Matteus kyrka under lunchmusiken 30/11. Viveka Tjälve, präst berättade om liturgin och mässans delar och församlingen fick tillsammans med Stefan Fred, organist och Annika Hansson, diakon, prova på att sjunga liturgin och psalmerna inför advent.