Barn
Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Sång och rytmik

för dig som är från ca 1 år till 5 år.

Sång och rytmik är musik, sång, dans och lek för de minsta barnen tillsammans med någon vuxen. Rytmik är ett fantastiskt sätt att få ta del av musik med hela sin kropp. Det stimulerar barnets musikalitet, fantasi, motorik och språkutveckling.
Vi avslutar med lek och fikastund.


Varannan TISDAG 10-11.30 i Högby församlingshem - se kalender

Ledare:

Marie Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Kyrkomusiker - kantor, Körledare, Barnledare

Mats Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Kyrkomusiker - kantor, Körledare, Barnledare