Själaringning och tacksägelse

Riter i sorg och saknad under Coronatid

Själaringning

Foto: IKON

När församlingen fått veta att en medlem dött, planeras själaringningen som ett meddelande till församlingsborna att någon i församlingen avlidit. Den sker enligt överenskommelse med de anhöriga vardagar kl 10 (Borgholm kyrka kl 11).

Som anhörig kan det vara fint att få vara med i kyrkan vid själaringningen och låta det få bli en värdefull del i sorgeprocessen. Kyrkorummet blir lite mindre främmande inför begravningen, du får tillfälle att tända ljus i ljusbäraren och ta del i kyrkans böneskatt. När man hör kyrkklockorna blir dödsfallet mera verkligt än man kan uppleva i chockfasen. Det gör det kanske också möjligt och naturligt att möta kyrkvaktmästaren en första gång och tala om val av gravskick och gravplats och hur en ev. utbärning skulle ordnas.

Tacksägelse

Tacksägelse sker vanligtvis i söndagsgudstjänsten i den församling den avlidne tillhörde. Söndagen efter att anmälan om dödsfall gjorts. Efter överenskommelse med de anhöriga kan tacksägelse ske även vid annat tillfälle och även i annan kyrka än i den församling den avlidne tillhörde.

Tacksägelse i Coronatid 
Pastoratet har för närvarande istället digitala tacksägelser som livesänds på Facebooksidan Svenska kyrkan norra Öland på söndagar kl 10 och därefter läggs ut i youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland.

Gud vi tänder ett ljus och minns vad NN har betytt för oss.
Vi vilar i vissheten att ingen kan falla ur ditt minne,
Och att vår egen död inte ändrar på detta.
Hjälp oss att leva i tilliten att vare sig vi lever eller dör,
så har vi vårt hem och vår förankring i dig.
Gud, ljusen får också påminna oss om det stycke livsväg
som vi fått dela.
Tack för vad NN fick ge och ta emot.
Var med hennes närmaste i deras sorg.
Amen.