Har du foton från Borgholms kyrka under 50-60 talen? Eller andra minnen att dela med dig av?
Foto: Borgholms kommun

Minns du Borgholms kyrka?

Under 1950 och 1960-talen gjordes stora renoveringar av Borgholms kyrka. Har du minnen från dessa renoveringar eller andra minnen från kyrkan eller tiden då byggnaden användes som skola?

Med hjälp av unika lösningar och knappa resurser har Borgholm stad ofta löst de önskemål och krav som funnits från befolkningen. Stadens behov av kyrka och skola löste man genom att 1879 uppföra en byggnad som innehöll både skola och kyrka. En återinvigning av kyrkan skedde 1961 efter den stora kyrkorenoveringen och skolan flyttade ut i samband med detta. Den västra delen av kyrkan används efter detta som församlingshem i anslutning till kyrkan.

Det gör att det finns så många olika minnen av skiftande slag som många går och bär på och som vore så roligt få tillsammans dela och dokumentera. Alla är varmt välkomna att delta i denna process och därför vill gärna komma i kontakt med dig som själv upplevt Borgholms kyrka under åren.

I samband med gudstjänsten i Borgholms kyrka söndagen den 15 september kl 10 berättar Gun-Britt Sjöblom mer på temat ´”Borgholms kyrka förr och nu”. Fokus ligger på de stora renoveringarna som genomfördes på 1950 och 1960-talen. Därefter är alla välkomna till samvaro och kyrkkaffe i församlingshemmet. Då får vi alla möjlighet att samtala med varandra om våra olika minnen samt att gå runt och titta i kyrkans lokaler.

Förhoppningsvis blir söndagen den 15 september en upptakt till att vi som är intresserade av att dokumentera 1950 och 1960 i Borgholm finner varandra. Vi tillsammans finner former för att fortsätta arbetet med att dokumenten våra minnen på olika sätt.

Var med i förberedelsearbetet

Du som är intresserad dela med dig av dina minnen är välkommen att vara med i förberedelsearbetet. Vi träffas i Borgholms kyrkas församlingshem måndag 12 augusti kl 14.30. och eftermiddagsfikar, delar minnen med varandra och samtalar tillsammans om projektet.

Kontaktperson är Lena Melander Andersson, Borgholm
telefon 0730-349240 mejla

Dela minnen

från kyrkan, bilder och annat om Borgholms kyrka förr och nu här