Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon:+46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kungörelse

Härmed kungörs att kontraktsprost Peter Wänerhag, på biskopens uppdrag visiterar Norra Ölands pastorat.

 

Visitationen är en process där församling, biskop, visitator och stiftskansli samverkar för att få en så heltäckande bild som möjligt av församlingens möjligheter och utmaningar. Visitationen är ett ömsesidigt lärande samtidigt som den är ett tillsynsinstrument för mig som biskop. Ta gärna kontakt med visitatorn om det är något som du tycker behöver belysas.


Visitationshögmässa firas i Köpings kyrka den 19 april kl. 15.00. Efter mässan håller visitator ett tal där iakttagelser från visitationen redovisas. Några månader senare, den 22 september, kommer jag själv att besöka församlingarna för samtal om frågor som rör församlingarnas framtida inriktning
Växjö den 20 november 2019

Kungörelsen läses upp i gudstjänsten i samtliga kyrkor den söndag som infaller tre veckor före prostens dagar. Kungörelsen anslås också på församlingens officiella anslagstavla och hemsida.

Växjö den 20 november 2019

Fredrik Modéus
Biskop i Växjö stift