Annandag påsk på Öland

*Livesänd gudstjänst idag kl 17.00* Vi slår följe med några lärjungar på deras väg till Emmaus. Låt det även få bli din och min vandring tillsammans med Kristus.

* = (gudstjänsten går också att se i efterhand på Youtube)