Fira gudstjänst

– för dig som deltar i gudstjänster och mässor . Norra Ölands pastorat följer gällande riktlinjer för gudstjänster och nattvardsfirande Vi rekommenderar alla som är över 70 år eller i någon riskgrupp, eller anhörig till någon i riskgrupperna att stanna hemma. Möjlighet att dela gudstjänst finns i digital form.

Svenska kyrkan på Norra Öland följer myndigheternas direktiv och riktlinjer. Dessutom väljer vi närmaste tiden att:

  • Undvika handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat
  • Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden om extra god handhygien genom handtvätt
  • Nattvard firas ENDAST med bröd, inte med vin.

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.