Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien.
Foto: Åsa Ström Broman

Mobil präst i Sydamerika

För tillfället är tjänsten för mobil präst Sydamerika vakant. Vid frågor maila iutlandet@svenskakyrkan.se för mer information.

Vi utreder för närvarande våra mobila verksamheter. Den här sidan kommer att uppdateras med information så snart sådan finns. Vid frågor går det bra att skicka epost till: svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se