Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien.
Foto: Åsa Ström Broman

Mobil präst i Sydamerika

Åsa Ström Broman är mobil präst och finns till hands för de svenskar som befinner sig på resande fot eller är bosatta i Sydamerika. Hon döper, välsignar borgerliga äktenskap, firar gudstjänst och gör fängelsebesök.

Åsa Ström Broman finns till för dig som har svenskspråkig identitet och som reser eller bor permanent i Sydamerika.  Åsa reser runt och firar gudstjänster där det finns grupper av svenskar. Alla är välkomna även om man inte är van vid att gå i kyrkan.

Åsa besöker Sao Paulo, Brasilia och Rio de Janeiro i Brasilien. Buenos Aires och Obera i Argentina. Santiago och Valparaiso i Chile. Hon gör också fängelsebesök i Lima i Peru.

Som präst finns Åsa till hands när människor vill samtala. Samtalen kan handla om livet, både i glädje och sorg.

Åsa besöker också fängelser. När en svensk medborgare fängslas frågar alltid konsulat eller ambassad om de också vill träffa en svensk präst.

Se en intervju med Åsa i Svt Uppsala 12 februari 2019.