Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien.
Foto: Åsa Ström Broman

Mobil präst i Sydamerika

Åsa Ström Broman är mobil präst och finns till hands för de svenskar som befinner sig på resande fot eller är bosatta i Sydamerika. Hon döper, välsignar borgerliga äktenskap, firar gudstjänst och gör fängelsebesök.

Vi utreder för närvarande våra mobila verksamheter. Den här sidan kommer att uppdateras med information så snart sådan finns. Vid frågor går det bra att skicka epost till: svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se