Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien.
Foto: Åsa Ström Broman

Mobil präst i Sydamerika

Svenska kyrkan i utlandet återstartar sin verksamhet i Sydamerika. Ny mobil präst är Pierre Schelander.

VÅR VERKSAMHET

Pierre Schelander kommer att finnas tillgänglig för personer med svenskspråkig identitet, som reser eller bor permanent i delar av Sydamerika. 

Hur verksamheten kommer att se ut är i dagsläget inte helt klart. Pierre kommer vara bosatt i Florida, USA, men kommer huvudsakligen att resa  till de svenska församlingarna i Buenos Aires och Sao Paulo för att bl.a. fira gudstjänst, genomföra dop, finnas tillgänglig för samtal och mycket annat.

Vid dessa resor kommer de också att träffa olika svenska organisationer som ambassader, handelskammaren, SWEA, svenska skolan, svenska företag m.fl.

Pierre ser fram mot ett gott samarbete med er alla som av olika anledningar befinner er i Sydamerika. Hör gärna av er till honom på någon av nedanstående kontaktvägar.

Email: pierre.schelander@svenskakyrkan.se
Telefon och Whatsapp: +1 (754) 276-4812