Foto: IKON

Lerbäck-Snavlunda pastorat

Lerbäck 325, 694 96 Åsbro

FÖRÄNDRINGAR TILL FÖLJD AV ÖKAD SMITTSPRIDNING

Tyvärr är spridningen av covid-19 stor. Skärpta restriktioner medför förändringar i pastoratets verksamhet. Öppen förskola, samtalsgrupper och dagledigträffar är för närvarande inställda.

Söndagliga gudstjänster fortsätter och ibland utökar vi antalet tillfällen för att begränsa antalet besökare vid varje enskild andakt. För närvarande är det åtta besökare förutom de som tjänstgör som är tillåtet.

Välkommen att höra av dig med frågor eller om du vill samtala med någon!

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde

Lerbäck-Snavlunda pastorat ligger i en naturskön miljö i södra Närke, cirka en mil norr om hamnstaden Askersund, vid Vätterns nordspets. Pastoratet har ca 3 000 kyrkohöriga och vi har två kyrkor och ett kapell.

Svenska kyrkan i Lerbäck-Snavlunda vill uppmuntra alla att vara med och delta i våra gudstjänster och samlingar för unga och äldre.

Välkommen Du också!

 

 

Vi samarbetar med

Sensus Studieförbund

"Swisha" kollekten, gåvan eller soppan

Swish är en betalfunktion som gör det möjligt att betala via sin mobiltelefon. Du behöver bara skriva meddelande när Du swishar gåvor. Pengar som swishas till kollekt under veckan går till kommande söndags kollekt.

Kollekt Lerbäck nr 123 148 4484

Kollekt Snavlunda nr 123 312 5796

Soppa och servering nr 123 275 3523