Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

I reformationens fotspår

Den 31 oktober 1517 skickar Martin Luther 95 teser till ärkebiskopen Albrekt av Magdeburg och Mainz detta blir reformationens början. Detta uppmärksammas på olika sätt runt om i världen, i Svenska kyrkan, och här i Lagunda församling.

Reformationsjubileet 2016-2017

Reformationsjubileet firas fr o m Reformationsdagen den 31 oktober 2016 t om 2017. Under denna tiden satsar Svenska kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en pågående process som har pågått i 500 år.

Vilka berättelser är det som bär oss som kyrka, både bakåt och framåt i tiden? Vår kyrkas historia och Martin Luthers liv och lära har en självklar plats i de samtalen, men det handlar minst lika mycket om vad kristen tro är och om kyrkans roll i världen. Information om Svenska kyrkans firande i stort finns på https://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Reformationsjubileet 2016-2017 i Lagunda församling

I Lagunda församling uppmärksammas reformationens tankar i allmänhet i all verksamhet samt i synnerhet vid följande tillfällen:

Oktober 2016

Kvinnor i förändringens tid - reformationens och vår

Utställning och helgsmålsböner 15 oktober och 29 oktober kl.18.00 i Kulla kyrka

November 2016-2017

Läs, lyssna och berätta – läslust för alla, boksamtal på Örsundsbro bibliotek

Maj-juni 2017

Luthertriptyken – Utställning med visning

Luthertriptyken av ikonograf Christina Lundström är under reformationsjubileet på resa genom Sveriges kyrkor. Den visar Martin Luther i tre faser av hans liv och speglar hans utveckling på Livets väg. www.ikonograf.se

2017

Lunchföredrag på Liljegården

Sommaren 2017

Reformationsåret uppmärksammans vi någon av sommarkvällarna.

hösten 2017

Filmvisning i samverkan med Föreningen Gamla Bion:  visning av Luther - the Movie

Från konflikt till gemenskap - reformationsminnet 2017

År 2017 kommer lutherska och katolska kristna att gemensamt minnas att det var 500 år sedan reformationen inleddes. Lutheraner och katoliker kan idag glädjas över att förståelsen, samarbetet och respekten dem emellan har fördjupats.

"Från konflikt till gemenskap" är en rapport från evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen.

Läs hela rapporten (PDF, 2,2 MB)

"Vi inbjuder alla kristna att studera vår kommissions rapport med både ett öppet och kritiskt sinne, och att slå följe med oss på vägen mot en djupare gemenskap mellan alla kristna."

Karlheinz Diez
Hjälpbiskop av Fulda
(å den katolske ordförandens vägnar)

Eero Huovinen
Biskop emeritus av Helsingfors
Luthersk ordförande