Prata med oss

Meny
Till innehållet
Julkampanjen 2016

Låt fler få fylla fem!

Resultatet för 2016 års julkampanj landade på 42,6 miljoner kronor! Det tyder på en mycket lyckad julkampanj och vi riktar ett stort TACK till alla som varit med och kämpat för att fler barn ska få fylla fem.


Mer än 15 000 bilder och videor med hashtaggen #5för5 har publicerats i sociala medier för att uppmärksamma julkampanjens tema: Låt fler få fylla fem!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Under julkampanjen har Svenska kyrkan lyft fem rättigheter som är viktiga för att motverka barnadödlighet – rätten till mat, rent vatten, trygghet, sjukvård och utbildning.

– Idag är det viktigare än någonsin att vi lyfter kvinnors och barns rättigheter och med dessa nästan 43 miljoner kan vi bland annat ge fler människor möjlighet att påverka sina familjers liv, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

– Resultatet av gåvor och high fives talar sitt tydliga språk: Tillsammans har vi kraft att påverka när vi står upp för att fler barn ska få fylla fem. Jag är så glad över engagemanget i julkampanjen, allt ifrån femårskalas i församlingshem till high five-filmer på sociala medier. Just nu behövs verkligen det hopp som de goda krafterna kan åstadkomma, säger Susanna Olivin, projektledare för julkampanjen.

Filmskaparen och regissören ©Sonali Fernando/Tiny Cinema tar dig med till mammor och barn i utsatthet i Sydafrika (5 min: 58 sek):  

Ge, förändra och rädda liv!

60 kronor kan bli 10 kg näringsrik ersättning till barn i Etiopien.
135 kronor kan bekosta en skoluniform och skolmaterial i ett flyktingläger i Jordanien.
200 kronor kan betala en veckolön för en mentormamma i Swaziland.
200 kronor kan ge 10 kvinnor kunskap om preventivmedel i Sydafrika.
330 kronor kan starta en självhjälpsgrupp för kvinnor i Burma.  

Fem rättigheter som minskar barnadödligheten

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar med fem rättigheter som ger fler barn chansen att få fylla fem:

1.  Rätten till mat och rent vatten

Hungern är världens största orättvisa. Nära hälften av alla barn som dör före fem gör det på grund av undernäring. Svenska kyrkan stöder hälsoprojekt över hela världen som ger barn möjlighet till bättre mat, bättre hälsa och rent vatten.   

Mentormamman Ntombie Maseme gör hembesök hos en mamma som lever i stor utsatthet i en kåkstad i Sydafrika. Bild: Eric Miller/Ikon

2.  Rätten till trygghet och försörjning

Försörjning gör att fler barn kan få fylla fem. Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

3.  Rätten till hälsa och sjukvård

Att föda barn är riskfyllt för både mamma och barn. När en kvinna har tillgång till sjukvård under graviditet och barnets första tid, så minskar riskerna. Svenska kyrkan arbetar för att kvinnor och barn ska få tillgång till den vård de har rätt till.

4.    Rätten till sin kropp

När kvinnor har möjlighet att bestämma när de vill försöka bli gravida, blir det också lättare att se till att barnens behov av näring, omsorg och trygghet tillgodoses. Svenska kyrkan arbetar för att kvinnor ska ha tillgång till familjeplanering och kunna bestämma över framtiden. 

5.    Rätten till utbildning

Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan. Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång, kvinnors vidareutbildning och allas rätt till sexualundervisning.

Svenska kyrkans internationella arbete handlar om såväl katastrofhjälp som förebyggande långsiktigt arbete ute i världen.