Prata med oss

Internationellt påverkansarbete

Svenska kyrkan ser det som en del av vårt kristna uppdrag att arbeta för alla människors lika rättigheter. För Gud har varje människa på jorden ett oändligt värde. Här berättar vi hur Svenska kyrkans internationella arbete vill förändra.

Katastrofhjälp och långsiktigt utvecklingsstöd räcker inte. Genom starka globala nätverk och kontakter med kyrkor och andra organisationer kan Svenska kyrkans internationella arbete uppmärksamma och bekämpa orättvisor.

Några Viktiga påverkansfrågor för svenskakyrkan

  • Idag är klimatförändringarna ett hot mot mot livet på jorden. De riskerar att leda till brist på både mat och vatten. Svenska kyrkans internationella arbete vill att Sverige och EU tar sitt ansvar i klimatfrågan. 
  • Rätten till mat och vatten är grundläggande mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan arbetar bland annat för att sprida idén om betydelsen av sociala trygghetssystem.
  • Svenska kyrkans fredsarbete handlar till exempel om att stödja konflikthantering och stötta återuppbyggnaden av samhällen efter konflikter. Men fred handlar också om rättvisa. 

Läs mer om våra arbetsområden.

Följ vår opinionsblogg