Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd ett tema eller ett projekt

Svenska kyrkans internationella arbete stöder över 300 projekt i omkring 40 länder. Här presenterar vi ett urval insamlingsprojekt som du kan stödja. Insamlingsprojekten är ett representativt urval av allt vi gör. 

I en katastrof ger Svenska kyrkan först stöd till insatser som mat, vatten och tält. Men redan från början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss. Människor måste få stöd att återhämta sig. Var med och ge stöd och hopp i katastrofen!

Humanitärt stöd som ser hela människan

I en katastrof ger Svenska kyrkan först stöd till insatser som mat, vatten och tält. Men redan från början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss. Människor måste få stöd att återhämta sig. Var med och ge stöd och hopp i katastrofen!

Svenska kyrkan ger stöd åt människor så att de själva kan försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter

Svenska kyrkan ger stöd åt människor så att de själva kan försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter!

Tillsammans gestaltar vi hoppet i en orolig tid. Tillsammans drömmer vi om blommande äppelträd i världen.

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans insamlingsprojekt

Här hittar du våra insamlingsprojekt sorterade på världsdel. Välkommen att ge en gåva!

Insamlingsprojekt i Europa