Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd ett tema eller ett projekt

Svenska kyrkans internationella arbete stöder över 300 projekt i omkring 40 länder. Här presenterar vi ett urval insamlingsprojekt som du kan stödja. Insamlingsprojekten är ett representativt urval av allt vi gör. 

I en katastrof ger Svenska kyrkan först stöd till insatser som mat, vatten och tält. Men redan från början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss. Människor måste få stöd att återhämta sig. Var med och ge stöd och hopp i katastrofen!

Humanitärt stöd som ser hela människan

I en katastrof ger Svenska kyrkan först stöd till insatser som mat, vatten och tält. Men redan från början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss. Människor måste få stöd att återhämta sig. Var med och ge stöd och hopp i katastrofen!

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. Vi ser religionen som en viktig förändringskraft. Vi arbetar för tolerans och dialog mellan olika religiösa grupper, så att vi kan leva tillsammans i fred. Stöd vårt arbete för tro och lärande!

Tro och lärande

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. Vi ser religionen som en viktig förändringskraft. Vi arbetar för tolerans och dialog mellan olika religiösa grupper, så att vi kan leva tillsammans i fred. Stöd vårt arbete för tro och lärande!

Det är Svenska kyrkans uppdrag att värna om skapelsen och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv. Vi arbetar för att människor ska ha makt över sin egen situation. Rent vatten, mat och hälsovård ska betraktas som mänskliga rättigheter. Stöd vårt arbete för hållbar försörjning!

Hållbar försörjning

Det är Svenska kyrkans uppdrag att värna om skapelsen och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv. Vi arbetar för att människor ska ha makt över sin egen situation. Rent vatten, mat och hälsovård ska betraktas som mänskliga rättigheter. Stöd vårt arbete för hållbar försörjning!

Svenska kyrkan ger stöd åt människor så att de själva kan försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter

Svenska kyrkan ger stöd åt människor så att de själva kan försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter!

Vi arbetar för barns och mödrars hälsa och med familjer som drabbats av hiv och aids. Vi stöder kvinnors kamp för att få bestämma över sina egna liv, kroppar och sexualitet. Stöd vårt arbete för rätten till hälsa!

Rätten till hälsa

Vi arbetar för barns och mödrars hälsa och med familjer som drabbats av hiv och aids. Vi stöder kvinnors kamp för att få bestämma över sina egna liv, kroppar och sexualitet. Stöd vårt arbete för rätten till hälsa!

Tillsammans gestaltar vi hoppet i en orolig tid. Tillsammans drömmer vi om blommande äppelträd i världen.

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans insamlingsprojekt

Här hittar du våra insamlingsprojekt sorterade på världsdel. Det går även bra att hitta projekt via projektkartan. Välkommen att ge en gåva!