Prata med oss

Bli Ageravolontär - Bli en changemaker

Ageravolontärerna är unga vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling är vi changemakers för en rättvisare värld. Kom med du också!


Är du ung vuxen och vill engagera dig i internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Ta med dina erfarenheter till Ageravolontärerna och bli en changemaker

Ditt engagemang och dina erfarenheter är otroligt värdefulla. Tillsammans kan vi stärka det internationella arbetet i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga och bygga en grupp av eldsjälar som med tron som drivkraft verkar för global rättvisa! 

Som Ageravolontär får du:

  • delta i den lokala Ageragruppens arbete, alternativt arbeta genom din församling med de internationella rättvisefrågorna.
  • arbeta aktivt och utåtriktat tillsammans med andra kring frågor som klimat, hållbar försörjning, hälsa, jämställdhet, fred och försoning
  • delta vid fortbildningstillfällen
  • blogga på Agerabloggen
  • vara med och utveckla programmet och dess innehåll
  • åka på fördjupningsresor till våra partners som jobbar runt om i världen för hållbarhet och rättvisa
  • delta på arenor så som Almedalen, Svenska Kyrkans Ungas festivalturné, Bokmässan och FN:s klimatmöte 

Engagemanget som Ageravolontär är ideellt och sker på sidan av skola, jobb eller annat, det innebär givetvis också att den tid du har att lägga på detta varierar.  

Ageravolontärer informerar och delar ut material på gågatan i Uppsala. Bild: Linda Mickelsson /Ikon

Välkommen att gå grundutbildningen  

På grundutbildningen får du under en helg en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans Internationella arbete jobbar med. Du får veta mer om vilka möjligheter du har som Ageravolontär. Du får också lära känna andra med ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. Under utbildningen står vi för boende, resa, mat samt allt utbildningsmaterial.

Nästa grundutbildning är den 18-20 maj. Anmäl dig här i formuläret.

Har du andra frågor? Kontakta oss på Agera

Efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärsskapet är något för dig :) Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget. Ageravolontär är du ett år åt gången och det du åtar dig är följande:

Som Ageravolontär åtar jag mig att ingå i en ageragrupp som medlem i Svenska Kyrkans Unga, delta på minst en nationell fortbildningshelg per år samt delta i minst två lokala aktiviteter per år (hålla en workshop/föreläsning, delta i en kampanjaktivitet etc.)

Som Ageravolontär är jag representant för Svenska Kyrkans Internationella arbete samt Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom dessa organisationers värdegrunder samt vill genom dessa organisationer jobba för global rättvisa, fred och hållbarhet.

Undrar du hur upplägget på en utbildning kan se ut? Då kan du se ett exempel på program för grundutbildning för Ageravolontärer här (pdf).

Följ Agerabloggen

Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

Ageraaktionerna och Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga.