Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bli Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete. De är unga vuxna från 18 år och uppåt som med tron som drivkraft agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling är vi changemakers för en rättvisare värld. Kom med du också!

Vad gör en Ageravolontär?

Efter att du har gått grundutbildningen (läs mer om den nedan) finns det varje år fortbildningshelger där Ageravolontärer möts för att inspireras, planera och umgås. Som ageravolontär får du även chansen till att få åka med och besöka partnerorganisationer i till exempel Tanzania eller Sydafrika.

 Varje Ageravolontär tillhör en regional Ageragrupp som ofta får förfrågningar om att hålla workshops eller delta på lokala evenemang. Dessutom tar Ageragrupperna egna initiativ till att hitta på saker som till exempel att göra insamlingsaktiviteter, ha klädbytardagar, ordna konserter, samarbeta med andra lokala organisationer eller göra andra aktioner eller demonstrationer.

 Engagemanget som Ageravolontär är ideellt och sker på sidan av skola, jobb eller annat, det innebär givetvis också att den tid du har att lägga på detta varierar. Vi värnar om ett hållbart engagemang där du beroende på dina förutsättningar får bidra på ett passande sätt och på en passande nivå.

Som Ageravolontär får du:

Ageravolontärer informerar och delar ut material på Bokmässan i Göteborg. Bild: Magnus Aronson/Ikon
  • Delta i den lokala Ageragruppens arbete. Dessutom kan du arbeta genom din församling med de internationella rättvisefrågorna.
  • Arbeta aktivt och utåtriktat tillsammans med andra kring frågor som demokratiskt utrymmeklimat, hållbar försörjning, hälsa, jämställdhet, fred och försoning.
  • Delta vid fortbildnings- och andra utbildningstillfällen.
  • Blogga på Agerabloggen där du kan dela dina tankar med tusentals läsare.
  • Vara med och utveckla Ageraprogrammet och dess innehåll.
  • Chans att få åka på fördjupningsresor till våra partners som jobbar runt om i världen för hållbarhet och rättvisa.
  • Möjlighet att delta på arenor så som Almedalen, Svenska Kyrkans Ungas festivalturné och Bokmässan.

Välkommen att gå grundutbildningen  

För att bli en Ageravolontär måste du gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans internationella arbete jobbar med och vilka metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Svenska kyrkans internationella arbete håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

 Du får under utbildningen veta mer om vilka möjligheter du har som Ageravolontär och du får lära känna andra med ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. Under utbildningen står vi för boende, resa, mat samt allt utbildningsmaterial.

 Efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärskapet är något för dig. Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget.

Ditt åtagande som Ageravolontär

Ageravolontär är du ett år åt gången och det du åtar dig är följande:

Som Ageravolontär åtar jag mig att ingå i en ageragrupp som medlem i Svenska Kyrkans Unga, delta på minst en nationell fortbildningshelg per år samt delta i minst två lokala aktiviteter per år (hålla en workshop/föreläsning, delta i en kampanjaktivitet etc.)

Som Ageravolontär är jag representant för Svenska Kyrkans Internationella arbete samt Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom dessa organisationers värdegrunder samt vill genom dessa organisationer jobba för global rättvisa, fred och hållbarhet.

Följ Agerabloggen