Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Indalens pastorat

Hej och välkommen till Indalens pastorat! Vi finns nordväst om Sundsvall i en fantastisk miljö. Pastoratet består av fyra församlingar: Sättna, Indal, Liden och Holm.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Pastoratets facebookgrupp hittar du här:

Bild: Sensus/Jermunn Solem