Igelkottens förskola

PÅ DEN LILLA FÖRSKOLAN BLIR DITT BARN STORT
Igelkottens förskola drivs genom Svenska kyrkan Tomelillabygdens församling. Igelkottens förskola har funnits sedan 2007. Vi finns i källarplanet Församlingshemmet i Tomelilla. Vårt arbete grundar sig på Förskolans läroplan. Lpfö 98/16 skolverket. Vi lyfter särskilt fram vårt värdegrundsarbete samt kyrkans traditioner.

Vår vision

Vi på Igelkotten sätter barnet i centrum och arbetar utifrån tanken att barnet är kompetent och unikt. Vår målsättning är att barnen varje dag ska känna sig sedda och positivt uppmärksammade. Vi lägger grunden för morgondagens medborgare genom ett livslångt lärande med fokus på lek, glädje, närhet, inflytande och delaktighet.

Det är viktigt att barnet känner

  • Att jag duger och är älskad för min egen skull
  • Att andra lyssnar på mig därför att det är viktigt vad jag har att säga
  • Att jag är en viktig del i gruppen

Förskolan har plats för 44 barn fördelat på tre avdelningar. Pigge för 1-2 åringar. Kotta för 2-4 åringar samt Raketerna för 4-5 åringar.

Igelkottens verksamhet vilar på Svenska kyrkans tro och barnen erbjuds att ta del av det kristna budskapet på olika sätt. Barnen erbjuds att vara med på andakt, vardagsgudstjänst varje månad, be bordsbön och att årligen fira sin dopdag. Barn och föräldrar inbjuds till gudstjänst i kyrkan två gånger per år.

Ett gott föräldrasamarbete och vi-känsla finns på Igelkotten

 

VÄLKOMMEN TILL OSS!