Foto: Erika Kylén

Diakonimottagning

För samtal och stöd

Välkommen till Diakonimottagningen!

Tisdagar - Ring och boka!
i Kyrkans hus, Annelund

Torsdagar kl. 12.30-14.30
i Kyrkans hus Herrljunga

Anna Löfgren Samuelsson, diakon
0513-201 28
anna.lofgren@svenskakyrkan.se