Foto: Maria Eddebo Persson

Klockringning för fred

Som ett tecken på omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk kommer klockorna i Härnösands domkyrka och i flera andra kyrkor i stiftet att ringa den här veckan.

Det är lätt att bli förtvivlad och uppgiven av rapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens uppväxtmiljö, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Härnösands domkyrka kommer att göra en särskild klockringning – en fredsringning – fem minuter varje vardag klockan  12.00 under den här veckan. Fredsringningen avslutas på FN-dagen den 24 oktober. Detta som en uppmaning till människor att stanna upp en stund, i bön för folket i Syrien och för fred. 

Även ett 20-tal andra kyrkor runt om i Härnösands stift deltar i fredsringningen. De flesta ringer klockan 17.00. (Se faktaruta)

I de flesta kyrkor runt om i Härnösands stift kommer många tankar att sändas Syriens krigsdrabbade folk. Vid gudstjänster eller andakter fram till FN-dagen kommer människor att samlas kring denna bön om fred:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.