Tankar inför söndagen

Första söndagen i fastan, Prövningens tid

Prövningens stund

I jordens stoft och livets aska
speglar vi oss i vår egen svaghet.

Livets förgänglighet uppdagas
då vi möter livets kraft i Evangeliet.

Det ljus Herren kommer med till oss på sin vandring
avslöjar allt det smutsiga och trasiga i våra liv.

Och vi ber till Gud om hjälp
kom, o Heliga Ande, kom
gå vid vår sida.

Herre. Läk våra sår,
tvätta oss rena från allt smutsigt och trasigt i våra liv
gör oss till dina lärjungar,
renade och upprättade av dig.

Gud tag emot oss och led oss genom öknens prövningar,
till Elims källor av levande vatten.

Kom heliga Ande, kom.

Kjell Thuvall