Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Webb-platsen för Ingatorp-Bellö och Hässleby-Kråkshults församlingar hittar du numera på www.svenskakyrkan.se/sodravedbopastorat