Eskilstuna församling

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna församling Besöksadress: Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrning och demokrati

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppbyggd och vilka som företräder dig i Eskilstuna församling.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Eskilstuna församlings kyrkofullmäktige period 2014-2017.

Presidium
Ordförande Lars Gihl
Vice ordförande Marie Rydén Davoust
2:e vice ordförande Solveig Lundström 

KYRKORÅD

Eskilstuna församlings kyrkoråd period 2014-2017.

Ledamöter
Ordförande Birgitta Ehrenström, 070-248 80 34, birgitta.ehrenstrom@telia.com
Tomas Lindroos, vice ordförande, 070-751 18 40, carlolov.lindroos@gmail.com

Jones Anna Sörman, Sten Rydå, Helene Lontos Lundkvist, Märit Zettervall-Svensson, Lars Gihl, Lars G Linder, Anne-Marie Guillén Ramirez, Carina Ålander, Leif Andersson, Terje Lauritzen, Margareta Ekström, Johan Hedlund, kyrkoherde.

Ersättare
Anna Jarl, Liliana Assi, Gunilla Cederin Magnusson, Bengt Johansson, Mariann Grudevall, Vilho Säkkinen och Ulf Isaksson.

Kontakta Kyrkans hus om du vill läsa protokoll från kyrkorådets sammanträden.

SAMMANTRÄDESDAGAR 2017

Kyrkofullmäktige sammanträder 16 maj (beslut om årsredovisning, bokslut och verksamhetsuppföljning).

Kyrkorådet sammanträder 21 feb, 21 mars, 25 april och 30 maj.

Indelningsdelegerade (medlemmar från kyrkofullmäktige i Eskilstuna och Västra Rekanre församlingar) sammanträder 17 jan (konstituerande möte).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I ESKILSTUNA FÖRSAMLING

Genom din anmälan godkänner du att du registreras hos Eskilstuna församling. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart för den verksamhet eller prenumeration du anmäler dig till och tas bort när du avslutar verksamheten eller prenumerationen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna församling. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna församlings verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. (PuL1998:204)