Eskilstuna

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Styrning och demokrati

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppbyggd och vilka som företräder dig i Eskilstuna pastorat.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren. Läs mer om kyrkoval på Svenska kyrkans nationella webbplats.

Val till tre olika nivåer

Företrädare väljs till kyrkomötet på nationell nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkofullmäktige på lokal nivå. Fullmäktige utser i sin tur ledamöter till kyrkorådet och revisionen och även till valnämnden, men då utifrån förslag på personer från lokala församlingsmöten.   

Kyrkopolitiska nomineringsgrupper

De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper som var och en har sitt egna program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid. Läs mer om nomineringsgrupperna och mandatfördelningen i kyrkofullmäktige. 

Församlingsråd

Svenska kyrkan i Eskilstuna är ett så kallat pastorat som består av 2 församlingar i samverkan. De två församlingarna leds av varsitt församlingsråd med representanter som utsetts av kyrkofullmäktige, utifrån förslag på kandidater från lokala församlingsmöten. Läs mer om församlingsråden.

Ledning av verksamheten

Eskilstuna pastorat leds av kyrkoherde Johan Hedlund och består av Eskilstuna- och Västra Rekarne församlingar. Organisationen är indelad i församlingsverksamhet, begravningsverksamhet och stödfunktioner så som administration, ekonomi, kommunikation, fastighet, IT, HR och lön.

Styrande dokument

Svenska kyrkans verksamhet påverkas av flera olika styrande dokument, allt från nationell lagstiftning till lokala riktlinjer och policyer. Här hittar du länkar till lagstiftning och lokala dokument.