Församlingsråd

Här kan du läsa om församlingsrådens uppdrag och roll.

Församlingsrådet är församlingens styrelse. I Eskilstuna pastorat finns 2 församlingar med varsitt församlingsråd. De ska besluta om frågor som gäller den egna församlingens verksamhet. Församlingens gudstjänstliv är en central uppgift, liksom frivilligarbetet inom församlingen. Församlingsråden får också yttra sig i budgetprocessen för hela Eskilstuna pastorat och i frågor som är av större vikt för församlingen. De ska också medverka till att ta fram årliga mål för verksamheten och representera församlingen gentemot församlingsmedlemmar och lokala aktörer.

Val av ledamöter

Under öppna församlingsmöten föreslås kandidater till församlingsråden. Kyrkofullmäktige utser sedan ledamöterna. De förtroendevalda i församlingsråden representerar inte någon nomineringsgrupp. Nuvarande församlingsråd verkar under mandatperioden 2018 – 2021.

S:t Ansgars församlingsråd 2020-2021

Ordförande: Fredrik Rosengren

S:t Johannes församlingsråd 2020-2021

Ordförande: Helena Puula Niemonen

Tunafors församlingsråd 2020-2021

Ordförande: Märit Zettervall Svensson

Västra Rekarne församlingsråd 2018-2021

Ordförande: Christina Andersson