Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Eskilstuna pastorats högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu.

Pastoratets kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Eskilstuna Pastorat. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkofullmäktige utser också de olika styrelserna som finns inom Eskilstuna pastorat genom att välja ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd. 

Val till fullmäktige

Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Eskilstuna pastorats kyrkofullmäktige period 2018-2021.

Presidium
Ordförande: Lars G Linder
073-086 84 30, lars.g.linder@svenskakyrkan.se

Vice ordförande: Ann-Cathrin Rothlind
070-4678348, actrothlind@gmail.com

2:e vice ordförande: Birgitta Ehrenström
070-248 80 34, birgitta.ehrenstrom@svenskakyrkan.se

SAMMANTRÄDESDAGAR 2021

1 mars
7 juni
13 september
31 oktober

Sammanträdena äger rum i Fors församlingshem