Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63219 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon:+46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Eskilstuna pastorats högsta beslutande organ. Här kan du läsa om fullmäktiges uppdrag samt vilka ledamöter som sitter i fullmäktige just nu.

Pastoratets kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Eskilstuna Pastorat. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget och kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkofullmäktige utser också de olika styrelserna som finns inom Eskilstuna pastorat genom att välja ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd. 

Val till fullmäktige

Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Eskilstuna pastorats kyrkofullmäktige period 2018-2021.

Presidium
Ordförande: Lars G Linder
073-086 84 30, lars.g.linder@svenskakyrkan.se
Vice ordförande: Ann-Cathrin Rothlind
070-4678348, actrothlind@gmail.com
2:e vice ordförande: Marie Rydén Davoust
070-6389576, marie.ryden.davoust@posk.se

SAMMANTRÄDESDAGAR 2019

21 januari
25 februari
3 juni
9 september
4 november

Sammanträdena äger rum i Fors församlingshem kl. 18.30.