Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lagar och styrande dokument

Här finns länkar till olika lagstiftningar som styr Svenska kyrkans verksamhet.

Lagstiftning

Kyrkoordningen
Ett regelverk som innehåller de gemensamma regler som gäller för hela Svenska kyrkan. Kyrkoordningen infördes då relationerna mellan Svenska kyrkan och staten ändrades, och fastställdes i sin första version vid kyrkomötet 1999. Den revideras löpande av kyrkomötet.

Tystnadsplikt och sekretess i kyrkans arbete
Biskopsbrev från 2000 (reviderat 2004) som klargör Svenska kyrkans åtagande när det gäller insyn i kyrkans verksamhet.

Offentlighetsprincipen
Regeringskansliets material om rätten till insyn i offentlig verksamhet. 

Personuppgiftslagen
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. (PuL1998:204)

Genom att du blir medlem i Svenska kyrkan eller anmäler dig till någon av våra verksamheter godkänner du att du registreras hos Eskilstuna pastorat. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart för den verksamhet eller prenumeration du anmäler dig till och tas bort när du avslutar verksamheten eller prenumerationen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna pastorat. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna pastorat verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakta oss.