Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Eskilstuna pastorats styrelse. Här kan du läsa om kyrkorådets roll och uppdrag och se vilka som sitter i kyrkorådet just nu.

Kyrkorådets viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Eskilstuna pastorats kyrkoråd period 2018-2021.

Ledamöter
Ordförande: Leif Andersson 
070-545 16 88, leif.andersson@svenskakyrkan.se

Vice ordförande: Christina Andersson 
070-576 41 27, christina.andersson12@eskilstuna.se

2:e vice ordförande: Liliana Assi
072-201 91 75, lilli.assi@outlook.com

Carina Ålander, Britt-Marie Wardinge Bergman, Anna Sophia von Celsing, Camilla Granström Berard och kyrkoherde Johan Hedlund.

Ersättare
Margareta Ekström, Lars G Linder, Håkan Ingagårda, Helena Puula Neimonen.

SAMMANTRÄDESDAGAR 2018 

 • 30 januari
 • 26 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Kontakta Kyrkans hus om du vill läsa protokoll från kyrkorådets sammanträden.