Nomineringsgrupper

Här kan du läsa om de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna som finns i Eskilstuna och se hur mandaten i kyrkofullmäktige är fördelade mellan de olika grupperna just nu.

De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper som var och en har sitt egna program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid.

I Eskilstuna finns det just nu fem kyrkopolitiska nomineringsgrupper.

  • Centerpartiet (C)
  • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
  • Socialdemokraterna (S)
  • Sverigedemokraterna (SD)

Mandatfördelning i Eskilstuna pastorat perioden 2018-2021

35 ledarmöter och 18 ersättare.