Foto: Maria Lundström

Röster från Lärandefestivalen

Nyhet Publicerad

Marie Sjögren, församlingspedagog, Sankt Peters klosters församling, Lund och Malin Svendenius, diakonstuderande:

Foto: Maria Lundström

- Föreläsaren Jonas Ideström satte ord på det vi pratat om i så många år. Vi ska ha förtröstan och förlita oss på att Gud och evangeliet verkar just där vi är. Vi måste tro på att Gud alltid finns med i allt vi gör. Gud skapar i nuet och finns med i växandet och dialogen.

- Rörelseinnovatören Clara Kristiansen poängterade att vi lär oss hela tiden, också genom att göra fel. Handling är viktigare än ord och dokument. Lita på barn och unga och på deras inneboende krafter. De har själva det som behövs för att växa, konstaterar Marie och Malin.

Anna Smedjeback, församlingspedagog i Trelleborgs församling minglade och fick uppslag av Ellen Skånberg i Sensus monter:

Foto: Maria Lundström

- Det är jättebra med Lärandefestival tycker jag. Här finns mycket att hämta som jag har nytta av. Min ungdomsgrupp i Trelleborg är intresserade av globala frågor och nu har jag hittat ett intressant studiematerial som lyfter ämnet. I övrigt har jag lärt mig mycket nytt om Luther idag, jag gick på stiftsprosten Eva-Lotta Granténs pass. Det var lärorikt och spännande.

Leif Emander Lövberg, vaktmästare, Svenska kyrkan i Oxie och Aurelia Tamanko, barn- och ungdomsansvarig, Klippans pastorat som ställde ut på marknadsplatsen för lärande:

Foto: Maria Lundström

- Vi använder oss av Nalle präst i till exempel våra gudstjänster. Det blir lekfullt och har visat sig vara positivt. Det går att kommunicera på ett helt annat sätt när nallen är med. Vi började med det i höstas. Idén har hämtats från Luleå. Vi har även en nyproducerad film med barn i vår församling tillsammans med Nalle präst som fått många visningar, förklarar Leif.

- Jag arbetar med barn och unga. Vi är här för att visa upp boken ”Rummet som rymmer alla” som vi tog fram inför Sankt Petri kyrkas 50-års jubileum förra året. Vi bjuder in alla klasser i vårt pastorat till visningar där de får röra sig fritt i kyrkorummet. De utforskar dopfunten i form av en snäcka med mera. De älskar det och är helt lyriska. Vi använder oss av boken som ett studiematerial, bland annat för att berätta om arkitekturen, säger Aurelia.

Patrik Fridlund, nöjd projektsamordnare för Lärandefestivalen fick en pratstund med Håkan Stenow, programansvarig för diakoniprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut:

Foto: Maria Lundström

- Vi pratar ständigt om behovet av dialog, men hur får man saker att hända? Det är en utmaning. Jag har lärt mig att det finns ett interreligiöst projekt i Göteborg som utbildar dialogaktörer. Jag ser senare fram emot att ta del av Kristina Helgesson Kjellins forskningsprojekt som handlar om mångfaldsarbete inom Svenska kyrkan, säger Håkan.

Stefan Klaverdal, tonsättare och kyrkoherde Ann Lidgren, Hjärnarp-Tåstarps församling. Båda två är projektledare för Mittemellan. Mittemellan är ett omfattande material med filmer, en podd, musik och underlag för samtal om tio olika existentiella och religiösa frågor.

Foto: Maria Lundström

- Vi är här för att berätta om vårt projekt och om hur det kan användas i till exempel gudstjänster,  konfirmand- eller körverksamhet. Vi kommer gärna ut till församlingar och berättar mer om materialet, förklarar initiativtagaren Stefan.

- Det vi lärt oss genom projektet är att det här med kommunikation är svårt. Vi tror att vi vet vad människor vill ha, men det är inte säkert. Vi kan inte ställa frågor och bara ge våra svar. Vi måste vara öppna, lyhörda och lyssna, poängterar Ann.

Martin Garlöv, kommunikationsstrateg, Lunds pastorat mötte Adam Samuelsson, pedagog i Allhelgonakyrkan, Lund:

Foto: Maria Lundström

- Det bästa med dagarna är nätverkandet, att träffa andra och utbyta erfarenheter, tycker Adam, något som Martin instämmer i till fullo.

- Det är många i församlingarna som är ensamma i sina roller. Det finns ett stort behov av att den här sortens mötesplatser, menar Martin.

Lotta Johansson var kemist från början men valde läraryrket istället. Nu är Lotta Johansson ansvarig för Navet i Borås, som korats till Sveriges bästa Science Center av Skolverket. På Lärandefestivalen föreläste Lotta om förundran och lärande.

Foto: Maria Lundström

- I den svenska skolan har vi inte tid för att stilla oss. Jag måste höra mina tankar för att kunna dela med mig till andra. Då kan vi fyllas av förundran. Se till att skapa tid för undran och förundran i mötet med människor, menar Lotta.