Foto: Andrea Kollmann

Fördjupning: Science, Reason and Mystery

Nyhet Publicerad

Kan man förena vetenskap och tro? Vari ligger spänningarna? Professor Hans Halvorsen och biskop Johan Tyrberg diskuterade förhållandet mellan naturvetenskapen och religionen och hur de ser på saken.

Hans Halvorsen är professor i filosofi vid Princetonuniversitetet i USA med inriktning på vetenskapsfilosofi och relationen vetenskap-religion. Johan Tyrberg är biskop i Lunds stift och intresserad av vetenskap och forskning. Samtalsledare i fördjupningspasset var Sara Wrige som är präst och fysiker och projektledare för Cusanus som är ett forum för dialog och utbildning om förhållandet mellan naturvetenskap och religion.

− Det finns saker man inte kan sätta in i en vetenskaplig förklaring, som naturens skönhet, att vandra i bergen, och så vidare. Som jag ser det är mysteriet en del av hela ramverket vi lever i, inte en separerad del av det. Att enbart hålla på den vetenskapliga förklaringen av livet är lika ofullständig som att enkom tro på den religiösa, sa Halvorsen.

− Vi lyssnar till berättelserna som säger oss något om livet. Men folk tror ofta att man måste lyssna till enbart en enda berättelse: antingen den naturvetenskapliga eller den teologiska. Och så vill man inte ta till sig andra berättelser eftersom det kräver ansträngning. Att bara lyssna till en sida säger oss inte allt om livet. Det finns två sidor: dels den objektiva som talar om fakta och kunskap, det som går att verifiera. Å andra sidan finns det en personlig aspekt på livet, den som vi känner inför naturupplevelser eller konst eller vad vi tycker och känner i etiska frågor.

− Teologin tolkar livet, det gör inte naturvetenskapen. Naturvetenskapen kan konstatera att det finns godhet och ondska men den berättar inte vad det innebär. Ta relativitetsteorin. Den berättar till exempel om solsystemet och sådant, det vill säga vissa delar av världen, inte alla. Eller kvantmekanik som talar om små ting, men som inte kan säga oss något om stora saker, till exempel en bil, sa Hans Halvorsen.

Halvorsen talade vidare om polariseringen i det amerikanska samhället. Det är extremt puritanskt samtidigt som man uppmuntrar att tänja på gränserna och ligga i framkant. Det gäller inte minst frågorna om förhållandet tro och vetenskap.

− Den ena sidan är extremt progressiv: vetenskap är den enda lösningen och allt med religion är skräp. Den andra väljer att vara totalt bokstavstrogen mot Bibeln. Jag växte själv upp i en miljö som proklamerade att vetenskap är djävulen. Det är svårt att ändra sig och ta till andra förklaringar, sa Halvorsen.

För biskop Johan har vetenskap aldrig haft en negativ laddning, snarare tvärtom.

 − Jag har för min del alltid varit intresserad av vetenskap, först astronomi, sedan fysik och biologi innan jag började med teologi. Fortfarande läser jag mycket böcker och magasin om vetenskap. Folk har sagt till mig att detta är ett problem, att vetenskap och religion inte går ihop, men jag har aldrig sett det så, sa biskop Johan.

 − Lärande bygger på spänningar. Och utan ansträngning lär man sig inget. Utveckling kräver smärta och viss brist på bekvämlighet. Om vi ska fortsätta att lära oss saker måste vi uthärda spänningarna mellan de olika berättelserna. Genom att befinna sig i spänning oroar man sig för motsättningarna men samtidigt försöker man lösa knuten. När man accepterar olika berättelser och låter dem interagera händer något i lärandet, sa Hans Halvorsen.

 Sara Wrige avslutade med att dela ut en t-shirt från Svenska kyrkan med texten ”Science Matters” till Halvorsen och Tyrberg:

 ‒ Vi vill inom kyrkan förmedla att hopp inte är oförenligt med vetenskap, sa hon.

Andrea Kollmann