Kyrkovalet 2021

Valresultatet hittar du här!

Nomineringsgrupper Boo församling

Resultat i kyrkovalet

2021:

Kyrkomötet
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/Resultat/Kyrkomote.aspx

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx?StiftId=14

Kyrkofullmäktige i Boo församling 
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/prel/Visning/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=108&ValtypId=8

2017

Kyrkomötet
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Kyrkomote.aspx 

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx?StiftId=14

Kyrkofullmäktige i Boo församling 
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=108&ValtypId=8

2013:

Kyrkomötet
http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/Valresultat/Resultat/Kyrkomote.aspx

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/Valresultat/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx?StiftId=14

Kyrkofullmäktige i Boo församling
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/Valresultat/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=108&ValtypId=8

 

Det här är kyrkovalet

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Tre val
Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta i kyrkovalet. Du har möjlighet att lägga din röst i tre val:

Kyrkomötet
Kyrkomötet behandlar gemensamma frågor som rör bl.a. kyrkans ställningstaganden. T.ex. hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i Stockholms stift och har till uppgift att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning.

Kyrkofullmäktige i Boo församling
Kyrkofullmäktige beslutar om den församlingsverksamhet som finns nära dig. T.ex. vilka aktiviteter vi ska erbjuda barn och unga, på vilket sätt vi stöttar utsatta och hur äldreverksamheten ska se ut. Och självklart hur vi ska ta hand om vårt kulturarv. Det påverkar därmed ditt lokalsamhälle, din vardag. Vad är viktigt för dig som bor i Saltsjö- Boo?