Kyrkovalet 2021

Var med och påverka!

Det här är kyrkovalet

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september

Kandidater och nomineringsgrupper
Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.

Det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församlingen samarbeta med det lokala flyktingboendet? Ska det göras en stor satsning på barn som lever i fattigdom? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Det regionala valet
På regional nivå väljer man ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift och deras uppgift är att stötta församlingarnas arbete och att se till att församlingarna följer lagar och regler som finns om deras verksamhet. Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till med expertiskunskap. Finns stora behov som till exempel många hemlösa, kan stiftet samordna hjälpinsatser. Stiften utser också församlingar som bedriver verksamhet på finska, samiska och teckenspråk till exempel.

Det nationella valet
Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella beslut som är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i psalmboken? Hur ska gudstjänsterna genomföras? Vilka riktlinjer ska finnas för Svenska kyrkans arbete för klimatet? Det är exempel på frågor som kyrkomötet har hand om.

Kontakt

Kontakta gärna nomineringsgrupperna i Boo församling:

Borgerligt alternativ: www.borgerligtalternativibooforsamling.se  
Centern: https://www.centerpartiet.se/nacka  
POSK: www.posk.se 
Socialdemokraterna: soc.dem.booforsamling@gmail.com  
Sverigedemokraterna: https://nacka.sd.se/ 

Om du har frågor om själva valet, kontakta församlingens valsamordnare Karolina Holmberg tel: 08-747 69 16.

 

Vill du jobba under kyrkovalet?

I september 2021 är det dags för kyrkoval och vi behöver hjälp att bemanna våra vallokaler och röstmottagningsställen. Alla som är över 16 år kan anmäla intresse. Har du tidigare tjänstgjort i vallokal antingen hos oss eller i de allmänna valen är det toppen, men självklart vill vi också att du som ännu inte har provat men är intresserad skall kunna få en chans. Man kan tjänstgöra i vallokal från 16 års ålder, vilket även är den ålder då man som medlem i Svenska kyrkan är röstberättigad i kyrkovalet.

Vi betalar efter tjänstgöring ut ett arvode som ligger på liknande nivå som i de allmänna valen.

Tjänstgöring kan gälla dels förtidsröstning (dag, kväll och/ eller helg) från 6/9 och dels under valdagen 19/9 då vi håller öppet från morgonen fram till stängning klockan 20.00. Efter det skall rösterna räknas och rapporteras till valnämnden.

Du kommer att få genomgå en utbildning och göra ett efterföljande kunskapstest.

Intresseanmälan skickas till boo.valnamnden@svenskakyrkan.se