Kyrkovalet 2021

Var med och påverka!

Nomineringsgrupper Boo församling

Det här är kyrkovalet

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Tre val
Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta i kyrkovalet. Du har möjlighet att lägga din röst i tre val:

Kyrkomötet
Kyrkomötet behandlar gemensamma frågor som rör bl.a. kyrkans ställningstaganden. T.ex. hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i Stockholms stift och har till uppgift att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning.

Kyrkofullmäktige i Boo församling
Kyrkofullmäktige beslutar om den församlingsverksamhet som finns nära dig. T.ex. vilka aktiviteter vi ska erbjuda barn och unga, på vilket sätt vi stöttar utsatta och hur äldreverksamheten ska se ut. Och självklart hur vi ska ta hand om vårt kulturarv. Det påverkar därmed ditt lokalsamhälle, din vardag. Vad är viktigt för dig som bor i Saltsjö- Boo?

Så här går valet till

På valdagen
På valdagen 19 september röstar du som bor i Boo församling i Kyrkans hus i Orminge centrum. Kyrkans hus har öppet 08:00-20:00 för röstning på valdagen. Du bör ha med dig ditt röstkort men om du glömt det så fungerar även giltig legitimation. Om du vistas i Boo men tillhör en annan församling, dit du inte kan ta dig för att rösta, kan du rösta i vår röstningslokal i Kyrkans hus även på valdagen.

Förtidsröstning
Du skall älska din nästa som dig själv! Eftersom vi med stor sannolikhet fortfarande i september skall vara försiktiga med hur många vi samlas får ni gärna rösta i vår förtidsröstning. Förtidsröstningen är öppen 6-19/9 och du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Förtidsröstningen sker i Kyrkans hus, Orminge centrum samt i församlingens lokal på Tollare torg 2.
Förtidsröstningen är öppen 6-19/9.
Kyrkans hus: mån- lör kl. 10-15 samt mån och tor kvällsöppet kl. 16-20.
Tollare: tis- ons kl. 17-20.

Brevröstning
Brevröstning kan ske så snart du har fått ditt röstkort som skickas senast den 1 september. Du behöver dock beställa ett brevröstningspaket innehållande bl.a. valsedlar och valkuvert. Det gör du via Boo församlings expedition, tel: 08- 747 66 01 eller boo.forsamling@svenskakyrkan.se. Brevrösten måste vara framme hos stiftsstyrelsen senast 17 september. För den som befinner sig utomlands skall brevrösten vara framme hos kyrkostyrelsen senast den 15 september.

Budröstning
Liksom vid brevröstning behöver du beställa ett brevröstningspaket. Röstkort krävs vid budröstning.

När kommer röstkorten?
Senast den 1 september skickas röstkorten ut. Har du inte fått något röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få ett dubblettröstkort utskrivet i förtidsröstningen eller så kan du kontakta oss via boo.forsamling@svenskakyrkan.se. Tänk på att för att få rösta i kyrkovalet skall du vara medlem och finnas med i Svenska kyrkans centrala tillhörighetsregister senast den 13 augusti. Är du osäker på om du är medlem eller inte kan du kontakta oss.

Kontakt

Om du har frågor om själva valet, kontakta församlingens valsamordnare Karolina Holmberg tel: 08-747 69 16.

Vill du jobba under kyrkovalet?

I september 2021 är det dags för kyrkoval och vi behöver hjälp att bemanna våra vallokaler och röstmottagningsställen. Alla som är över 16 år kan anmäla intresse. Har du tidigare tjänstgjort i vallokal antingen hos oss eller i de allmänna valen är det toppen, men självklart vill vi också att du som ännu inte har provat men är intresserad skall kunna få en chans. Man kan tjänstgöra i vallokal från 16 års ålder, vilket även är den ålder då man som medlem i Svenska kyrkan är röstberättigad i kyrkovalet.

Vi betalar efter tjänstgöring ut ett arvode som ligger på liknande nivå som i de allmänna valen.

Tjänstgöring kan gälla dels förtidsröstning (dag, kväll och/ eller helg) från 6/9 och dels under valdagen 19/9 då vi håller öppet från morgonen fram till stängning klockan 20.00. Efter det skall rösterna räknas och rapporteras till valnämnden.

Du kommer att få genomgå en utbildning och göra ett efterföljande kunskapstest.

Intresseanmälan skickas till boo.valnamnden@svenskakyrkan.se