Begravning

Begravningsgudstjänst hålls i båda våra kyrkor. Tiderna är fastställda för att underlätta för både personal inom och utom vår församlingsverksamhet.
Generellt gäller onsdag och fredag kl 10.00 och 13.00 - tiderna gäller båda kyrkorna.

Du kontaktar vår församlingsexpedition för mer information och för att boka tid och församlingshem.

Vill du ha samtal med en präst inför begravningen eller i samband med dödsfallet kan du kontakta vår kyrkoherde.