Vy från Hammars kyrka
Foto: K. Cedergren/Askersund-Hammars församling

Askersund-Hammars församling

Sydligaste delen av Närke med en hemlig skärgård...

Under pågående pandemi följer församlingen de restriktioner som gäller.

  • Det innebär att vi har pausat all verksamhet där vi möts fysiskt. 
  • Vi fortsätter att mötas här på hemsidan och församlingens facebooksida
  • De flesta gudstjänster direktsänds eller spelas in, då endast 8 personer får närvara.
  • Församlingsexpeditionen och kyrkogårdsexpeditionen är stängda för obokade besök.
  • Vi är alla tillgängliga per telefon, ring oss gärna- telefonnummer se Kontakta oss

Se kalendarium på denna sida för kontinuerlig uppdatering.​​