Foto: Kjell Cedergren

Askersund-Hammars församling

Sydligaste delen av Närke med en hemlig skärgård...

Under pågående pandemi följer församlingen de restriktioner som gäller till och med 28 september 2021.

  • Från 1 juli tillåts fler personer i våra kyrkor - se faktaruta.
  • Från 1 juli tillåts fler i våra församlingshem - 40 i Klockarbacken och 50 i Sockenstugan i Hammar. 
  • Vi ger kontinuerlig information  om våra verksamheter här på hemsidan och församlingens facebooksida
  • Vi är alla tillgängliga per telefon, ring oss gärna- telefonnummer se Kontakta oss

Se kalendarium på denna sida för kontinuerlig uppdatering.​​