Frukter på en bord. Människor i oskärpa bakom.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Hållbar försörjning

Det är Act Svenska kyrkans uppdrag att försvara alla människors rätt till ett värdigt liv. Alla ska kunna känna grundläggande trygghet, och rent vatten, mat och hälsovård ska betraktas som mänskliga rättigheter. Vi stöder människors kamp för att själva klara sin försörjning och ta makten över sina egna liv.

Ge en gåva där det bäst behövs just nu

På grund av den rådande coronapandemin anpassar Act Svenska kyrkan sin verksamhet för att bäst kunna möta de behov som uppstår. Vi står i ständig kontakt med våra partner för att se till att vårt stöd använts på bästa sätt, både långsiktigt och akut. För att säkerställa att din gåva kan användas så snabbt som möjligt och möta de eskalerande behov som uppstått under pandemin, önskar vi fler gåvor som inte är öronmärkta. När du ger en gåva som inte är öronmärkt är du med och stöttar de insatser som vi tillsammans med våra partner bedömer som mest effektiva i denna speciella tid.

Tack för din gåva!

Vad menas med hållbar försörjning?

När människor har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och för att klara sig på sin inkomst, då har de en ”hållbar försörjning”.

Men alltför ofta saknas rätt förutsättningar. Hunger och sjukdom håller många människor från skola och arbete. Andra har inte den kunskap de behöver för att kunna skapa sig en försörjning. Bristande respekt för mänskliga rättigheter, och klimatförändringarnas konsekvenser, försvårar livet för många.

Act Svenska kyrkan stöder dem som kämpar för att klara sin och familjens försörjning. Det handlar om att ge människor möjligheten att ta makten över sin egen situation, att känna delaktighet och värdighet.

Det finns inget som är värre än hunger. Den tar ifrån dig din värdighet. Den gör dig omänsklig.

Bizunesh Fentaw

Hur arbetar Act Svenska kyrkan för hållbar försörjning?

NY KUNSKAP GER UTVECKLING

För att kunna försörja sig behöver människor kunskap. Därför måste alla barn få gå i skolan, och vuxna ska kunna få den kunskap de behöver för att klara ett jobb. Det kan till exempel handla om att lära sig att bedriva jordbruk, eller driva ett företag. Svenska kyrkan stöder många olika projekt för skola och utbildning, för både barn och vuxna.

RENT VATTEN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA

För att kunna försörja sig behöver människor kunskaper. Därför ska alla barn få gå i skolan och vuxna ska kunna få den kunskap de behöver för att klara ett jobb.

Många barn dör innan de ens fyllt fem år. Två viktiga orsaker till det, är brist på rent vatten och grundläggande hälsovård. Förorenat vatten sprider vattenburna sjukdomar, och gör det omöjligt att hålla en god hygien.

Act Svenska kyrkan arbetar för att öka tillgången på rent vatten, genom till exempel brunnsborrning. Vi samarbetar med vårdcentraler och gör hemvårdsbesök för att fler ska få tillgång till god vård. Vi stöder även projekt som syftar till bättre hälsa för mödrar och barn.

JORDBRUKET MÅSTE UTVECKLAS

Småbönder runt om i världen sliter hårt, men många har ändå svårt att klara sig på sitt jordbruk. Svenska kyrkan stöder bönder genom att erbjuda tåligare grödor och tillgång till ny teknik, men även genom att utbilda om mer effektiva jordbruksmetoder och fler inkomstkällor.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ETT HOT MOT ALLAS RÄTT TILL MAT

En av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna är att det blir svårare att odla mat. Det drabbar förstås enskilda bönder, men leder även till matbrist i hela nationer. Svenska kyrkan arbetar för att Sverige, EU och FN ska ta ansvar för klimatförändringarna och för ett hållbart jordbruk.

SE Filmen om Bizunesh

Det här är berättelsen om Bizunesh Fentaw som överlevde den stora svältkatastrofen i Etiopien på mitten av 80-talet. I dag lever hon ett liv utan hunger och fattigdom. Ta del av hennes starka berättelse. "Det finns inget som är värre än hunger. Den tar ifrån dig din värdighet. Den gör dig omänsklig. Den förminskar dig." (7min 42 sek)