Ser ryggarna på en grupp ungdomar i skoluniform
Foto: Martin Edström /Ikon
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, srhr

Så arbetar vi för sexuell och reproduktiv hälsa

Act Svenska kyrkan arbetar för att alla ska ha tillgång till sexualundervisning, mödravård och preventivmedelsrådgivning. Vi kämpar mot könsstympning, tvångsäktenskap och andra skadliga traditioner.

Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är centralt för människors överlevnad. Människor skadas och dör utan tillgång till hälsovård, inklusive mödrahälsovård, säkra aborter, preventivmedel, information och kunskap. Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. 

Det är kontroversiellt att prata om rättigheter i förhållande till sexualitet och reproduktion i många delar av världen vilket gör att området inte prioriteras av politiken eller människor vid makten. Act Svenska kyrkan vill vara en motvikt till det och arbetar mot förtryck och  övergrepp och för mänskliga rättigheter på flera olika nivåer och med olika aktörer.  

Påverka och förändra skadliga strukturer

Det räcker inte med att utbilda flickor om sina rättigheter, utan det handlar också om att påverka och förändra orättvisa strukturer i samhället som hindrar flickor och kvinnor från att kräva sina rättigheter. De som påverkar flickors liv och möjligheter måste engageras i arbetet. Det kan handla om att arbeta med pojkar, föräldrar, skolpersonal och personer på ledande positioner i alla delar av samhället, från parlament till prästämbetet. 

Avgörande att arbeta med religiösa aktörer

Religion har ofta stor makt och inflytande över människors liv och i frågor som rör sexualitet, familjebildning och jämställdhet. Religiösa ledare och samfund är ofta en del av problemet och kan i värsta fall bidra till förtryck. Detta måste diskuteras öppet.

Som kyrka har vi ett särskilt ansvar, och skyldighet, att ta ledningen i dessa frågor. Act Svenska kyrkan tar kraftfullt ställning mot kulturella och religiösa sedvänjor som kränker människors rättigheter. Tillsammans med partnerorganisationer och systerkyrkor har vi goda möjligheter att bidra till en positiv förändring av skadliga samhällsnormer och attityder.

Vi arbetar för

  • sexualundervisning
  • preventivmedelsrådgivning
  • god mödravård

Vi arbetar mot 

  • könsstympning
  • tvångsäktenskap
  • sexuellt överförbara infektioner, exempelvis hiv
  • alla former av förtryck på grund av kön eller sexuell läggning