Ser ryggarna på en grupp ungdomar i skoluniform
Foto: Martin Edström /Ikon
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, srhr

Så arbetar vi mot könsstympning och tvångsäktenskap

Act Svenska kyrkan arbetar för att alla ska ha tillgång till sexualundervisning, mödravård och preventivmedelsrådgivning. Vi kämpar mot könsstympning, tvångsäktenskap och andra kränkande traditioner och stöder de som lever med hiv.

Act Svenska kyrkan arbetar aktivt för rättigheter som handlar om sex och hälsa. Området kallas Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. 

Vi arbetar för varje människas rätt till sin egen kropp. Var och en ska ha rätt att bestämma om, och med vem, man vill ha sex och om man vill ha barn. 

Vi arbetar för

  • sexualundervisning
  • preventivmedelsrådgivning
  • god mödravård

Vi arbetar mot 

  • könsstympning
  • tvångsäktenskap
  • sexuellt överförbara infektioner, exempelvis hiv
  • alla former av förtryck på grund av kön eller sexuell läggning  

vi pratar modigt om kränkande synsätt

Ibland är religiösa ledare och samfund en del av problemet genom att de ibland stöder kränkande synsätt, normer och traditioner. Då vill vi lyfta upp detta i ljuset och försöka förändra genom en respektfull men samtidigt modig och ärlig dialog.  

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN. Tillsammans med partnerorganisationer och systerkyrkor har vi goda möjligheter att bidra till en positiv förändring av samhällsnormer och attityder. 

Kyrkorna har ett moraliskt ansvar och även en unik möjlighet att ta ledningen i dessa frågor. När en kyrklig ledare tar ställning mot kränkande synsätt och traditioner har det stor betydelse.

Brist på jämställdhet en riskfaktor för hiv

När kvinnor är ekonomiskt beroende av män ökar risken att de ska bli hiv-positiva. Fattigdom och utsatthet kan leda till att kvinnor kanske byter sexuella tjänster mot mat till sig själv eller sina barn för att överleva.

Fattigdom bidrar till spridningen av hiv. Hiv leder också till större fattigdom när många vuxna blir sjuka och barn blir föräldralösa. Det blir en ond cirkel.

Bättre situation för kvinnor minskar hivspridningen

Hiv orsakar jordbrukskriser och matkriser både på hushållsnivå och på nationell nivå. Hiv förstör decennier av utveckling, fördröjer ekonomisk tillväxt och fördjupar fattigdom. I södra Afrika har hiv bidragit till ett kroniskt matunderskott. 

När vi bekämpar fattigdom och arbetar för jämställdhet minskar hiv i världen och fattigdomen minskar ytterligare. 

Kyrkor tar ställning för de som lever med hiv

Kyrkliga sjukhus och kliniker började tidigt vårda och behandla de som har hiv och aids, ofta före de statliga sjukhusen. Många av dem är goda föredömen både när det gäller vård av sjuka och stöd till hiv-positiva och anhöriga.

Kyrkornas hemsjukvårdare vågar vara hos de sjuka, de vårdar och tvättar, ber och gråter, trösta och omfamnar. De blir en motvikt mot utstötning och isolering.

Att bryta tystnaden och motverka isolering och stigmatisering är något av det viktigaste vi som kyrkan göra i arbetet med hiv och aids. Det handlar i grunden om mänsklig värdighet. Alla är skapade till Guds avbild och har samma värde.

Positionspapper