Man håller utsäde i sina händer.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Försörjning och klimaträttvisa

I många situationer saknar människor rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och för att klara sig på sin inkomst. Act Svenska kyrkan stöder dem som kämpar för att klara sin och familjens försörjning. Det handlar om att ge människor möjligheten att ta makten över sin egen situation, att känna delaktighet och värdighet.

En försvårad livssituation

Det finns inget som är värre än hunger. Den tar ifrån dig din värdighet. Den gör dig omänsklig.

Hunger och sjukdom håller många människor från skola och arbete. Andra har inte den kunskap de behöver för att kunna skapa sig en försörjning. Bristande respekt för mänskliga rättigheter, och klimatförändringarnas konsekvenser, försvårar livet för många.

NY KUNSKAP GER UTVECKLING

För att kunna försörja sig behöver människor kunskap. Därför måste alla barn få gå i skolan, och vuxna ska kunna få den kunskap de behöver för att klara ett jobb. Det kan till exempel handla om att lära sig att bedriva jordbruk, eller driva ett företag. Act Svenska kyrkan stöder många olika projekt för skola och utbildning, för både barn och vuxna.

Allvarlig situation redan idag

Klimatförändringarna drabbar människor och samhällen redan idag. Torka och översvämningar gör att det är svårare att försörja sig. Människor som redan lever i fattigdom och utsatthet drabbas värst. Ändå har de bidragit mindre än industriländerna till de koldioxidutsläpp som lett till den globala uppvärmningen.

Bönder i till exempel Etiopien, Malawi och Indien berättar om att regntider och monsuner förändras. Det gör det svårare för dem att planera och att överleva på jordbruket. Det drabbar förstås enskilda bönder, men leder även till matbrist i hela nationer. 

Klimatförändringarnas följder

  • Brist på mat och dricksvatten.
  • Mer extremt väder som cykloner, störtregn, torka och översvämningar. 
  • Torka eller andra klimatkatastrofer tvingar människor att fly. 
  • Risk för fler konflikter i världen.

JORDBRUKET MÅSTE UTVECKLAS

Småbönder runt om i världen sliter hårt, men många har ändå svårt att klara sig på sitt jordbruk. Act Svenska kyrkan stöder bönder genom att erbjuda tåligare grödor och tillgång till ny teknik, men även genom att utbilda om mer effektiva jordbruksmetoder och fler inkomstkällor.

RENT VATTEN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA

Många barn dör idag innan de ens fyllt fem år. Två viktiga orsaker till det, är brist på rent vatten och grundläggande hälsovård. Förorenat vatten sprider vattenburna sjukdomar, och gör det omöjligt att hålla en god hygien.

Act Svenska kyrkan arbetar för att öka tillgången på rent vatten, genom till exempel brunnsborrning. Vi samarbetar med vårdcentraler och gör hemvårdsbesök för att fler ska få tillgång till god vård. Vi stöder även projekt som syftar till bättre hälsa för mödrar och barn.

Tillsammans kämpar vi för en mer rättvis värld där alla människor har möjlighet att försörja sig och sin familj. 

Exempel på projekt inom fokusområdet försörjning och klimaträttvisa