Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
FRED OCH FÖRSONING

Kvinnor viktigt fokus i vårt fredsarbete

Att arbeta för fred i världen är ett av Act Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi ser kvinnors deltagande som centralt och verkar för försoning, respekt för mänskliga rättigheter samt påverkar aktivt beslutsfattare i Sverige, EU och FN.

Grundorsakerna till många väpnade konflikter är kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter.  Därför är en av kyrkans viktigaste uppgifter att stärka människors möjligheter att kräva sin rätt till mat, vatten, boende, hälsa och utbildning.

Kvinnor centrala i fredsarbetet

Andra viktiga delar av fredsarbetet är att påverka FN och nationella regeringar för att stärka internationellt konfliktförebyggande och främja nedrustning.

Act Svenska kyrkan ser tron som en möjlig drivkraft för att skapa fred.

Vi protesterar när Sverige exporterar vapen till länder där mänskliga rättigheter kränks. Vi vill stärka arbetet mot sexuellt våld i konflikter och få in fler kvinnor som centrala aktörer i fredsarbetet. 

Att arbeta med försoning är också viktigt i Svenska kyrkans fredsarbete. Det gäller inte minst efter ett krig när ett land slagits i spillror och människor och samhällsstrukturer behöver byggas upp på nytt.

Religionsdialog skapar ökad förståelse

Act Svenska kyrkan ser tron som en möjlig drivkraft för att skapa fred. Ökad förståelse om religion och dialog mellan människor kan skapa förutsättningar för att människor med olika tro ska kunna leva tillsammans i fred.

När kyrkor, religiösa ledare och aktörer från det civila samhället deltar i fredsprocesser ökar chanserna för en hållbar och rättvis fred.