Act Svenska kyrkans hantering av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du ger en gåva till Act Svenska kyrkan. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med gåvor.

Act Svenska kyrkan verkar för att världen ska vara en plats där alla människor kan leva i trygghet. Våld, krig, förtryck, fattigdom och hunger drabbar miljontals människor varje dag.

Som givare är du med och bidrar till att Act Svenska kyrkan kan fortsätta att förbättra livet för utsatta människor. För att kunna bedriva denna verksamhet effektivt måste vi behandla personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om stifts- och församlingstillhörighet, önskemål om tackbrev och andra utskick, belopp samt de gåvor som du skänkt. Vi behandlar även uppgifter om autogiron och deltagande i kampanjer. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din gåva och för att kommunicera med dig som givare. Vi lagrar även dina personuppgifter för att kunna kontrollera vilka projekt du som givare skänkt pengar till och vad pengarna gått till.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Vi vill säkerställa att vi alltid kommunicerar med rätt person. För givare under 18 år behandlar vi personnummer för att exkludera gruppen från framtida utskick som innehåller gåvouppmaningar.

Vi sparar personuppgifter om personer som är anställda och förtroendevalda för att kunna kommunicera med dem om deras uppdrag inom ramen för vår biståndsverksamhet.

Laglig grund

De personuppgifter som är kopplade direkt till gåvotransaktionen behandlas för att fullgöra avtalet med dig som givare. Vidare kommunikation, så som information om kommande kampanjer, grundar vi på vårt intresse av att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet, som vi också uppfattar kan vara intressant för dig.

Vi behandlar även gåvouppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip.

Mottagare

Dina uppgifter, som givare, skyddas av sekretess enligt kyrkoordningen 54 kap. 3 §, som förbjuder Svenska kyrkan att lämna ut uppgifter om givare om dessa kan lida men av utlämnandet. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in.

Vi kan däremot komma att lämna ut personuppgifter till företag som behandlar personuppgifter för Svenska kyrkans räkning. Exempel är tryckeri och telemarketingbyrå och syftet är i så fall att kommunicera med dig.

Våra leverantörer binds av sekretess för uppgifterna och de får inte behålla personuppgifter längre än som krävs för att fullgöra det aktuella avtalet.  

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna kommer från dig som givare, exempelvis i samband med en gåva. De kan också hämtas från folkbokföringen eller från Svenska kyrkans medlemsregister.

Kontaktinformation

Har du frågor om Act Svenska kyrkans behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss givarservice@svenskakyrkan.se, 010-18 19 300 eller på adressen Act Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala.

Personuppgiftsansvarig: Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135, 751 70 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra givares personuppgifter.