ansikte dolt bakom ett tunnt tyg
Foto: Linda Mickelsson /Ikon
Coronapandemin

Så arbetar vi mot skuggpandemin

Rapporter vittnar löpande om ett ökat våld riktat mot kvinnor och barn samt hur restriktioner förvärrar en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Vi får aldrig glömma bort problemen i skuggan av pandemin. Din gåva gör skillnad.

När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris. Det saknas på flera håll basala förnödenheter och skyddsutrustning. Brist på rent vatten, mat och försörjning i kombination med undermåliga sanitära förhållanden kan leda till ökad smitta och ökad utsatthet.

Samtidigt som insatser för att motverka spridningen av covid-19 görs måste vi arbeta för att stoppa den växande skuggpandemin. 

Våldet mot kvinnor och barn ökar i skuggan av corona

Könsrelaterat våld är inget nytt, men har förvärrats under coronapandemin. Vi får löpande rapporter om ett kraftigt ökat våld riktat mot kvinnor och barn. Det är ett strukturellt och komplicerat problem som behöver både långsiktiga och snabba åtgärder. Kvinnor och flickor behöver kunna söka hjälp och få skydd, men de skadliga traditioner och normer som skapar utsattheten måste också ifrågasättas.

Många länder har sedan coronavirusets utbrott genomfört nedstängningar, restriktioner och utegångsförbud. Eftersom en majoritet av det könsrelaterade våldet sker i hemmet eller i nära relationer innebär den här situationen en mycket svår risk för i synnerhet kvinnor och flickor, som tvingas tillbringa tiden hemma med sina förövare. Pandemin har också skapat en pressad situation för många utsatta hushåll i utvecklingsländerna. En ansträngd ekonomi, med ökande försörjningsproblem, är tyvärr ofta en grogrund för ökat våld i hemmen.

Hunger och fattigdom följer i skuggan av corona

Med utegångsförbud, stängda gränser och reseförbud har bristen på mat ökat och på många platser blivit akut. För att göra det ännu värre har många blivit arbetslösa och därmed av med sin försörjning. 

När hungern ökar, ökar även antalet barnäktenskap. Det är svårt att sätta sig in i situationen där du i desperation känner dig tvungen att gifta bort din dotter för att få mat. Det är tyvärr en verklighet för många som nu tvingas till att via hemgiften för sin dotter få en viss trygghet i form av boskapsdjur som kan förse resten av familjen med mat.

Hälsa och jämställdhet är mänskliga rättigheter som du och jag delar med resten av världen. I en tid när coronaviruset även ökar orättvisor och fattigdom är det extra viktigt att stödja dem som är mest utsatta.

Exempel på vårt arbete runt om i världen just nu

  • Skyddade boenden för kvinnor och HBTQI-personer i Sydafrika
  • En app så att kvinnor enklare kan söka hjälp i Colombia
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor i Indien
  • Workshops om skadliga maskulinitetsnormer för män i Guatemala

Humanitära katastrofer ställs inte in

Coronapandemin är en allvarlig global kris, men naturkatastrofer och de problemsituationer som fanns innan utbrottet av covid-19 är fortfarande här. När länder drabbas av humanitära katastrofer är ditt stöd viktigare än någonsin. En översvämning, tyfon eller jordbävning skapar direkt en allvarlig situation. 

Vid varje katastrof behövs omedelbara åtgärder för att ge mat, skydd och förnödenheter samtidigt som vi tillsammans måste begränsa spridningen av coronaviruset. 

Ditt stöd når längre

På många platser har stora internationella aktörer dragit tillbaka sin personal och begränsat sina aktiviteter. Act Svenska kyrkans partner är en del av lokalsamhället och kan genom volontärer och lokalanställda snabbt avgöra vad som behövs och nå dem som annars inte får hjälp eller information.

Som kyrka har vi kontakter och nätverk av lokala krafter som finns i annars svårtillgängliga områden och som är en naturlig de av samhället före, under och efter krisen. 

Act Svenska kyrkan fortsätter att arbeta för att stoppa denna skuggpandemi. Din gåva bidrar till att fler kvinnor kan skydda sina familjer mot covid-­19 och skuggpandemins effekter.

Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut. Ge din gåva här eller swisha till 900 1223. Tillsammans gör vi skillnad!

Dina gåvor räddar liv

  • 200 kronor räcker till mat i en vecka för en familj på fem pesoner 
  • 240 kronor räcker till 80 stycken tvålar
  • 300 kronor räcker till 50 kg näringsersättning för barn
Leende präst öppnar kyrkporten.

Covid-19

Alla restriktioner med anledning av covid-19 är borttagna. Vissa av Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns kvar, till exempel att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk. Välkommen att fira gudstjänst, gå på konsert och delta i församlingens aktiviteter!

Bild av en väg. På bilden står texten Omstart världen.

Coronaviruset slår hårt mot människors hälsa, försörjningsmöjligheter och frihet.

Det är de redan utsatta som drabbas värst, i alla samhällen världen över. Ojämlikheten förstärks och samtidigt kvarstår behoven som fanns innan viruset spridning bröt ut.

Nyheter om Act Svenska kyrkan och coronaviruset

Öppet brev: Vänd på alla stenar i kampen mot corona

Publicerad:

Regeringens motstånd mot förslaget om tillfälligt undantag från TRIPS-avtalet behöver omprövas, och Sverige bör verka för en ändrad linje inom EU. Det skriver Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén i ett öppet brev till Utrikesminister Ann Linde.

Fullkomlig Covid-19-vaccinering kräver undantag i patentreglerna

Publicerad:

Sverige måste ta ställning för undantag för patentreglerna så att vaccin kan nå alla och coronapandemin få ett slut.

Klimatförändringar och coronapandemin ger ökat behov av katastrofhjälp

Publicerad:

Kraftiga regn har under april orsakat översvämningar och flera jordskred i Indonesien och Östtimor. Act Svenska kyrkan ger humanitärt stöd till drabbade och ser hur katastroferna blir allt fler.

Pandemin har slagit hårt över hela världen

Publicerad:

Vi står under samma himmel, men drabbas olika av dess konsekvenser. Möt några av våra utsända i ett webbinarium om pandemin och hur det påverkar omvärlden.

Social trygghet för alla – nyckel i covidkrisen

Publicerad:

Väl fungerande sociala trygghetssystem är avgörande för att möta covidkrisens effekter. Det är mer kostsamt att avstå än att införa sådant som kontanta bidrag, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder. Det visar en ny rapport från Act Svenska kyrkan, som också innehåller rekommendationer till regeringen och Sida.