Meny

Act Svenska kyrkan och coronakrisen

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Redan idag kan infektioner som i Sverige passerar som vanlig förkylning vara dödliga för barn i ett flyktingläger. Därför måste livsviktigt stöd upprätthållas även när många länder brottas med egna utmaningar. Medmänsklighet är viktigare än någonsin.

När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris. FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att miljontals människor kan komma att mista livet i virusutbrottet om det får en okontrollerad spridning. Fattiga länder är särskilt utsatta.

Generellt finns en stor oro bland många organisationer som verkar internationellt och många befarar humanitära katastrofer svåra att överskåda. Det saknas på flera håll basala förnödenheter, skyddsutrustning och handsprit. Brist på rent vatten i kombination med undermåliga sanitära förhållanden kan leda till ökad smitta. 

En annan utmaning i flera länder är att försöka hålla kontroll på smittspridning. System för att smittspåra och testa människor är på många håll bristfällig eller saknas helt. Global solidaritet är inte bara en moralisk nödvändighet i detta läge, utan det ligger i allas intresse att stoppa coronavirusets spridning. Överbelastade, underdimensionerade och underfinansierade sjukvårdssystem ökar risken för global smittspridning och utbrott av andra dödliga sjukdomar som malaria, mässling, kolera och ebola.

Dina gåvor räddar liv

  • 240 kronor räcker till 80 stycken tvålar
  • 300 kronor räcker till 51 kg näringsersättning till barn
  • 800 kronor räcker till matpaket för 25 personer

FÖRÖDANDE KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKOR SOM REDAN LEVER I FATTIGDOM

De omfattande åtgärderna i coronakrisens spår, i form av exempelvis reseförbud och karantän, riskerar att slå undan benen på några av världens svagaste ekonomier. Människor har redan förlorat jobb och försörjning till följd av coronavirusets spridning, vilket får förödande konsekvenser för människor som redan lever i fattigdom.

Ytterligare en allvarlig konsekvens är att skolor och mötesplatser stängs, vilket innebär att barn och andra utsatta grupper förlorar viktiga skyddsnät. För många barn innebär skolmaten dessutom det enda lagade målet mat. Det hela blir en ond spiral. Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immunförsvar, exempelvis personer som lever med undernäring eller underliggande sjukdomar. Detta är vanliga i många samhällen där Act Svenska kyrkan verkar.

LIVSVIKTIGT STÖD MÅSTE UPPRÄTTHÅLLAS

Flera av våra samarbetspartner vädjar om att livsviktigt stöd måste upprätthållas, att det är viktigare än någonsin. Våra partner ser ett stort behov av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyktinglägren och påfyllning av basförnödenheter för de allra mest utsatta.  

Precis som vi i Sverige nu identifierar de mest sårbara grupperna vid en pandemi och riktar resurserna dit måste samma sak göras globalt. Vi måste rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga.

Vad Act Svenska kyrkan gör med anledning av pandemin

Listan nedan visar exempel på det arbete som Act Svenska kyrkan gör tillsammans med partner runtom i världen.

  • I det stora flyktinglägren i Kenya ökas insatserna för de mest utsatta barnen, när nu skolor och förskolor stängts.
  • I Myanmar stöttar vi informationskampanjer på lokala språk bland Rohingya-flyktingar för att minska smittspridning i de överbefolkade lägren.
  • I Irak identifierar vår partner de mest utsatta familjerna och delar ut ett ekonomiskt stöd till dem. Då kan de själva köpa det som de är i störst behov av. 
  • I Palestina bidrar vi bl.a. till matpaket för familjer i Betlehem som förlorat sina inkomstmöjligheter, och till den lokala kyrkans olika verksamheter.
  • I det syriska flyktinglägret Zaatari i norra Jordanien är vi med och distribuerar hygienartiklar till 15 000 hushåll. 

Nyheter om Act Svenska kyrkan och coronaviruset