Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

genusrättvisa och jämställdhet

Så arbetar vi med jämställdhet

Act Svenska kyrkan arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor. Vi tar tydligt ställning mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och utmanar teologi som motverkar genusrättvisa och jämställdhet.

Ojämställdheten är en av de största utmaningarna världen står inför. Den skapar ett oerhört lidande och bidrar globalt sett till både fattigdom, låg utbildning och hunger.

Act Svenska kyrkan ser varje människa som en avbild av Gud, med rätt till ett liv i värdighet. Varje människa har grundläggande rättigheter som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därför motsätter vi oss alla former av förtryck eller ojämlikhet som hindrar människor att leva i säkerhet och frihet.

Vi pratar ofta om genusrättvisa.

Rätt att bestämma över sin egen kropp

Act Svenska kyrkan ser varje människa som en avbild av Gud, med rätt till ett liv i värdighet och till grundläggande mänskliga rättigheter

Vi arbetar för att ledare och medarbetare i kyrkor och kyrkorelaterade organisationer ska agera kraftfullt mot sexualiserat och könsbaserat våld av alla slag.

Det handlar till exempel om kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap. Varje människa ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Jämställdhet är en viktig del i flera av våra projekt.

vi stöder diskussioner om mansrollen

Vi arbetar för att påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN, samt globalt. Vi är med i diskussioner med religiösa ledare i områden där kvinnoförtryck ibland sanktioneras av kyrkan och eller staten.

För att komma vidare mot jämställdhet behöver både kvinnor och män delta. Vi stöder diskussioner om mansrollen bland män. Både män och kvinnor behöver diskutera de mänskliga rättigheterna. 

Alla människor behöver kunna ta makt över sin egen situation, känna att man har ett värde och känna sig delaktiga i samhället.