En pojke bär vattendunkar i ett torrt landskap.
Foto: Xinhua/Dong Jianghui.

Akut hungersnöd på Afrikas horn

Fattigdom, utsatthet och hunger i världen ökar. Pågående kriser förvärrar dessutom situationen för människor som redan lever i utsatthet. Länderna på Afrikas horn är några av de mest drabbade.

Global matkris

FN varnar för att världen står inför en global matkris. Människor som redan lever i fattigdom drabbas hårt av att tillgången på vete, gödsel och bränsle begränsas. 

345 miljoner människor beräknas leva i akut hungersnöd. Etiopien, Kenya och Somalia på Afrikas horn är några av de värst drabbade. Väpnade konflikter, ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar, och höjda matpriser förvärrar situationen ytterligare.

– När människor lever under dessa förhållanden hindras de från att delta som aktiva medborgare i samhällets utveckling. Vid hungerkatastrofer krävs det därför att vi jobbar långsiktigt och inte enbart med akuta insatser när det sker. Vi hoppas fler vill vara med i kampen för att bromsa den här negativa utvecklingen innan det är för sent, säger Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan. 

Tre barn. Ett av barnen bär på ett yngre barn och en nalle.
Foto: Magnus Aronson

Afrikas horn är just nu drabbat utav en av de värsta torrperioderna i modern tid som grundar sig i mycket sporadiska eller uteblivna regnfall sen oktober 2020. Upp till 14 miljoner människor i Etiopen, Kenya och Somalia befinner sig därför just nu i akut brist på mat och vatten på grund av torkan som drabbat regionen i början av 2022. Enligt FN förväntas över fem miljoner barn i dessa länder att drabbas av akut undernäring – många av dessa under fem år gamla. 

– Barn behöver kontinuerlig näring och hunger leder till att kroppen inte växer och utvecklas som den ska, vilket inkluderar hjärnan. Det finns en stor risk för att barns fysiska och mentala utveckling hämmas, samt ger långsiktiga skador. Barn i skolåldern orkar inte ta till sig fakta och den kognitiva förmågan utvecklas inte som den bör, säger Erik Lysén. 

Under våren väntas mycket liten nederbörd. Om regnet inte kommer i tillräckligt mängd så blir behovet av stöd snart ännu mer omfattande. 

150 kr ger 24 barn näringsersättning som räddar liv vid undernäring.

Act Svenska kyrkan

Genom ett globalt samarbete och lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats både före och när katastrofer inträffar för att snabbt mobilisera resurser där de behövs som mest. På plats delas matpaket, hygienpaket, mediciner och rent vatten ut till de drabbade på Afrikas horn. Utöver detta återställs vattentäkter och sinade brunnar för att öka tillgången på rent vatten, samt förebygga vattenburna sjukdomar. Act Svenska kyrkan arbetar också med att öka kunskapen hos myndigheter och invånare i utsatta byar genom utbildningar i kris- och katastrofförebyggande åtgärden.

Aktuellt från Act Svenska kyrkan

Insatserna på Afrikas horn gör skillnad – men regn saknas än

Publicerad:

Drygt 110 000 människor har nåtts av stödet på Afrikas horn. Gåvorna till våra katastrofinsatser gör verklig och livsviktig skillnad för många. Men det regn som skulle behövas nu ser ut att utebli.

Afrikas horn - alarmerande utveckling av svältkatastrofen

Publicerad:

Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor till matpaket, mjölkpulver och rent vatten. Antalet familjer som svälter ökar och vi för en kamp mot klockan för att bromsa utvecklingen. Med bland annat majsmjöl och bönor kompletterar vi de matpaket som annars knappt räcker för en månads behov.

Utökade humanitära insatser till Afrikas horn

Publicerad:

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor står just nu i akut behov av mat och denna siffra beräknas öka till 26 miljoner människor i februari 2023. Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att kunna stötta människor med bland annat mat, vatten och försörjning. 

Akut hungersnöd i form av ett piller

Just nu står världen inför den största hungerkatastrofen i modern tid. För att belysa verkligheten för miljontals människor runt om i världen har vi tagit fram ett kostunderskott. Pillret har minimalt med näring och symboliserar det minimala intag som människor i hungersnöd lever på. 

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Kasse med mat

Dela lika under samma himmel

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Att dela med sig har aldrig varit viktigare. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.