Våra kyrkor

Vad är en kyrka? En intressant historisk byggnad? Ett hem för en levande församling? En plats för livets högtider? Ett vindskydd för altaret? Eller kanske alltsammans? En plats för böner. En plats för att söka Gud. Ett rum för hela livet.